#ADOgroen

Brengt Den Haag in beweging

Het groen in ons logo, de ooievaar op ons borst en de stad achter de duinen vragen om een verandering. De integratie van Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij binnen ADO Den Haag NV én de recente duurzame initiatieven laat zien dat wij als club, net als onze regio, voorop willen lopen. Met #ADOgroen lanceren wij een krachtig brand, gekoppeld aan ‘Onze Trots’ op gebied van Duurzaamheid en Gezondheid het verschil te maken voor de regio Haaglanden.

0

0

0

0

Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

Dit initiatief draagt bij aan

 • Samenwerken aan de maatschappelijke doelen

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Dit initiatief draagt bij aan

 • Helpen met reclassering
 • Dagbesteding voor risicogroepen

Klimaatactie

Dit initiatief draagt bij aan

 • Aanleg groene daken (totaal van alle jaren)
 • Groene ruimtes creëeren (totaal van alle jaren)
 • Informeren over klimaatverandering/klimaatadaptatie

Verantwoorde consumptie en productie

Dit initiatief draagt bij aan

 • Voedselverspilling voorkomen
 • Afvalinzameling
 • Afvalrecycling (behalve kleding en textiel)
 • Voorlichting geven over duurzame consumptie

Duurzame steden en gemeenschappen

Dit initiatief draagt bij aan

 • Discussie/debat over maatschappelijke thema’s organiseren
 • Buurtevenementen organiseren
 • Matchen vraag en aanbod van kleine diensten/ buurtklusjes
 • Vastgoed met een maatschappelijke functie

Ongelijkheid verminderen

Dit initiatief draagt bij aan

 • Participatie van mensen met minder kansen stimuleren

Industrie, innovatie en infrastructuur

Dit initiatief draagt bij aan

 • Ruimtes delen
 • Leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming geven
 • Mobiliteit faciliteren

Waardig werk en economische groei

Dit initiatief draagt bij aan

 • Werkervaringsplek met het oog op (re)ïntegratie op de arbeidsmarkt
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben
 • Trainingen in werkgerelateerde vaardigheden

Betaalbare en duurzame energie

Dit initiatief draagt bij aan

 • Investeren in projecten voor duurzame energie (buiten eigen opwekcapaciteit)
 • Maatwerk advies over verduurzaming van gebouwen
 • Energiebesparende maatregelen promoten - gas/elektriciteit consumptie
 • Duurzame energie opwekken

Schoon water en sanitair

Dit initiatief draagt bij aan

 • Schoon drinkwater aanbieden

Gendergelijkheid

Dit initiatief draagt bij aan

 • Trainingen bieden gericht op emancipatie
 • Informeren over gendergelijkheid en seksuele orientatie

Kwaliteitsonderwijs

Dit initiatief draagt bij aan

 • Huiswerkbegeleiding
 • Extra lesmateriaal bieden
 • Stageplek aanbieden t.b.v. een opleiding - middelbare school
 • Culturele kennis stimuleren
 • Stageplek aanbieden t.b.v. een opleiding - MBO/HBO/WO

Goede gezondheid en welzijn

Dit initiatief draagt bij aan

 • Dagbesteding voor mensen met een beperking (niet gericht op arbeidsmarkt)
 • Sociale contacten verzorgen gericht op voorkomen van eenzaamheid
 • Sportactiviteiten organiseren
 • Voorlichting geven over alcoholgebruik, (soft)drugsgebruik en over een gezondelevensstijl - algemeen
 • Trainingen geven over een gezondelevensstijl - algemeen
 • Informele zorg bieden

Betaalbare en
duurzame energie

Dit initiatief draagt bij aan

 • Investeren in projecten voor duurzame energie (buiten eigen opwekcapaciteit)
 • Maatwerk advies over verduurzaming van gebouwen
 • Energiebesparende maatregelen promoten - gas/elektriciteit consumptie
 • Duurzame energie opwekken

Elke geïnvesteerde Euro levert €3,15 aan maatschappelijke impactwaarde op

1,23
20/21
1,73
21/22
1,98
22/23
3,15
23/24