Organisatie

Organisatie

ADO Den Haag is een naamloze vennootschap. Alleen de Directie is bevoegd om NV ADO Den Haag te vertegenwoordigen en kan dus besluiten nemen. Voor een aantal besluiten, zoals investeringen boven een bepaald bedrag, uitbreiding van het aantal FTE’s, de begroting en dergelijke, bepalen de statuten dat de Directie vooraf goedkeuring aan de Raad van Commissarissen vraagt. De Directie bestaat uit Algemeen Directeur Natascha van Grinsven-Admiraal en technisch directeur Joris Mathijsen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, waarbij ieder lid één stem heeft. De Raad van Commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen. Er wordt altijd gestreefd naar eensgezinde besluitvorming. Een commissaris kan dus niet zelf besluiten nemen namens NV ADO Den Haag.

Gelieerde bedrijven

Indien de directie besluit zaken te doen met een bedrijf waar één van de commissarissen een belang heeft dan wel bestuurlijk bij betrokken is, gebeurt dit altijd op minimaal marktconforme condities en wordt de Raad van Commissarissen daarover geïnformeerd. Ook de accountant heeft daar zicht op.

ADO Den Haag wenst transparant te zijn en op geen enkele wijze de schijn te wekken onzakelijke besluiten te nemen. Dit alles in het kader van de afgesproken Corporate Governance. De Directie en de commissarissen dienen maar één belang, namelijk dat van NV ADO Den Haag.

Missie

ADO Den Haag inspireert en amuseert mensen met de passie en trots waarmee we voetbal beleven. Als middelpunt van de diverse Haaglandse samenleving verbindt ADO Den Haag mensen aan zich en onderling aan elkaar door haar vele (sociaal maatschappelijke) activiteiten. ADO staat voor Alles Door Oefening en dit credo streeft ADO Den Haag ook na in alle opzichten. Niets komt vanzelf; alles begint met oefenen, willen leren en hard werken. En dat doen we samen. ADO Den Haag biedt een warm en veilig (t)huis voor iedereen die wil meedoen en initieert (talent)ontwikkeling op een lokaal, regionaal, landelijk en internationaal podium.

Visie

ADO Den Haag groeit naar een organisatorisch en financieel stabiele voetbalorganisatie, die structureel in een vol stadion meestrijdt om Europees voetbal. Het geïntegreerde ADO Den Haag Vrouwen strijdt structureel mee om de play offs . ADO Den Haag realiseert dit door het opleiden en ontwikkelen van talent, op en naast het veld. ADO Den Haag streeft ernaar om de maatschappelijke impact in de regio Haaglanden te vergroten door een leidende rol op zich te nemen op het gebied van sportiviteit, diversiteit en verbinding. Deze verbinding met ADO Den Haag zoeken we in de gezamenlijke (voetbal)passie van supporters, medewerkers, vrijwilligers, sporters, lokale overheden en het bedrijfsleven.

Kernwaarden

kernwaarden

Jaarverslagen

Cijfers jaarverslagen 2007 t/m 2011

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2021-2022

Jaarverslag 2022-2023