Organisatie

Organisatie

ADO Den Haag is een naamloze vennootschap. Alleen de Directie is bevoegd om NV ADO Den Haag te vertegenwoordigen en kan dus besluiten nemen. Voor een aantal besluiten, zoals investeringen boven een bepaald bedrag, uitbreiding van het aantal FTE’s, de begroting en dergelijke, bepalen de statuten dat de Directie vooraf goedkeuring aan de Raad van Commissarissen vraagt. De Directie bestaat uit Algemeen Directeur ad interim Edwin Reijntjes, Financieel Directeur Jachin Wildemans en Operationeel Directeur Gert-Jan Bunt.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, waarbij ieder lid één stem heeft. De Raad van Commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen. Er wordt altijd gestreefd naar eensgezinde besluitvorming. Een commissaris kan dus niet zelf besluiten nemen namens NV ADO Den Haag. De voorzitter (Frans van Steenis) is de woordvoerder namens de Raad als geheel.

Gelieerde bedrijven

Indien de directie besluit zaken te doen met een bedrijf waar één van de commissarissen een belang heeft dan wel bestuurlijk bij betrokken is, gebeurt dit altijd op minimaal marktconforme condities en wordt de Raad van Commissarissen daarover geïnformeerd. Ook de accountant heeft daar zicht op.

ADO Den Haag wenst transparant te zijn en op geen enkele wijze de schijn te wekken onzakelijke besluiten te nemen. Dit alles in het kader van de afgesproken Corporate Governance. De Directie en de commissarissen dienen maar één belang, namelijk dat van NV ADO Den Haag.

Missie

ADO Den Haag is een voetbalclub die met het product voetbal en de daaraan gekoppelde kernwaarden, zijnde strijd, passie en Haagse Bluf, mensen aan zich verbindt en mensen onderling aan elkaar verbindt, waarbij het stadion een ontmoetingscentrum dient te zijn voor deze mensen in de regio Haaglanden

Visie

ADO Den Haag groeit de komende jaren naar een stabiele club in het linkerrijtje van de Eredivisie, speelt aantrekkelijk voetbal en het stadion is een belangrijk ontmoetingscentrum voor vele doelgroepen uit de gehele regio. Dit vanuit een goede financiële situatie. ADO Den Haag is in feite een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd of afkomst. Hierdoor en met extra aandacht voor de jeugdopleiding en sociale projecten als ‘De Held’ voor schooljeugd, levert de club naast vermaak en een gevoel van trots tevens een sociaal-maatschappelijke bijdrage aan de samenleving in de regio en bevordert zij indirect de integratie van allochtonen en autochtonen. De kernactiviteit blijft echter altijd het winnen van wedstrijden en plezieren van bezoekers.

Jaarverslagen

Cijfers jaarverslagen 2007 t/m 2011

Jaarverslag 2010-2011

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2019-2020