ADO Den Haag gelooft in een clubomgeving waarin trots, samenwerking, duidelijkheid, ontwikkeling en bravoure centraal staan. Ons doel is om een sociaal veilig werkklimaat te creëren waarin iedereen zich kan ontwikkelen en bijdragen aan het succes van de club, zonder enige vorm van grensoverschrijdend gedrag. Deze beleidsvisie bevestigt onze toewijding aan het bevorderen van respect, integriteit en veiligheid binnen onze club.

Trots: We zijn trots op onze geschiedenis, onze supporters en ons team. Trots gaat hand in hand met het creëren van een veilige omgeving waarin we ons kunnen richten op positieve ervaringen en gezamenlijke groei.

Samen: Samenwerking is de sleutel tot ons succes. We streven naar een omgeving waarin we elkaar ondersteunen en respecteren, zonder enige vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Duidelijk: Duidelijkheid is essentieel voor een veilige omgeving. We zorgen voor duidelijke gedragsregels en communiceren openlijk over onze inspanningen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

Ontwikkeling: We streven naar voortdurende ontwikkeling, zowel op het veld als daarbuiten. Dit geldt ook voor het waarborgen van een veilig klimaat waarin iedereen zich kan ontwikkelen zonder angst.

Bravoure: Bravoure en lef zijn belangrijk in ons werk, maar dit betekent niet dat we grenzen overschrijden. We omarmen bravoure binnen de grenzen van respect en veiligheid.

ADO Den Haag hanteert een zogenaamd ‘zero tolerance’ beleid; binnen onze club is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag/ongewenste omgangsvormen zoals; discriminatie, onacceptabele integriteit, intimidatie en machtsmisbruik, matchfixing, pesten, seksuele intimidatie/misbruik en gebruik van verboden middelen worden niet getolereerd.

De club heeft beleid opgesteld waarbij wordt aangegeven welke (preventieve) maatregelen ADO Den Haag neemt om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en trainingscomplex te voorkomen en aan te pakken. ADO Den Haag ziet zichzelf als primaire verantwoordelijke partij om te zorgen voor een veilig werkklimaat, maar uiteraard verwacht ADO Den Haag ook dat alle medewerkers de integriteit en zorgvuldigheid in acht nemen en bijdragen aan de eigen veiligheid en gezondheid en die van collega’s.

Het beleid op het gebied van veilig sportklimaat geldt voor alle medewerkers die bij ADO Den Haag werken, ongeacht de aanstellingsvorm (dus ook flexkrachten en stagiaires).
Het beleid beoogt preventief te werken en maakt alle geledingen binnen ADO Den Haag alert op ongewenste omgangsvormen.

Vertrouwens(contact)personen

ADO Den Haag heeft een tweetal vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij dienen als klankbord en bieden ondersteuning en advies. Deze vertrouwenscontactpersonen kunnen helpen om tot een oplossing van de klacht te komen en zijn een luisterend oor. Tevens adviseren zij om de klacht al dan niet daadwerkelijk in te dienen of dat er een gesprek moet komen met de veroorzaker om het probleem op te lossen. Indien nodig kan er ook worden doorverwezen naar een Arboarts als er sprake is van een medische achtergrond. Of naar Centrum Veilig Sport Nederland (CVSN).

Daisy van Lingen – Manager Ticketing ADO Den Haag

Gerrit van Pelt – Studieloopbaanbegeleider Jeugd

De vertrouwenscontactpersonen zijn te bereiken via het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Proces voor meldingen/klachten

  • Zij zullen de klacht aannemen waarna er contact wordt opgenomen met Centrum Veilige Sport Nederland.
  • De klacht wordt besproken tussen de vertrouwenscontactpersoon en Centrum Veilige Sport Nederland.
  • De melder van de klacht zal door de vertrouwenscontactpersoon op de hoogte worden gebracht van het overleg tussen de vertrouwenscontactpersoon en Centrum Veilige Sport Nederland. Hier wordt de te volgen procedure besproken
  • Afhankelijk van de te volgen procedure wordt bepaald of de klacht aanhangig wordt gemaakt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)