Gisteren heeft ADO Den Haag een brief van het college van B&W van de gemeente Den Haag ontvangen over de aankondiging van een proces voor verwerving van het stadion door ADO Den Haag onder nieuw eigenaarschap. Dit was de laatste drempel voor de Groep Lentze/Jol. Eerder hadden de directie en de Raad van Commissarissen aangegeven hun functies ter beschikking te stellen aan een nieuwe eigenaar. De Stichting Toekomst ADO Den Haag is bereid bij verkoop het prioriteitsaandeel over te dragen. De HFC ADO Den Haag heeft verklaard (in dat geval) het bijzonder aandeel en de licentie ter beschikking te stellen. Alle drempels zijn geslecht.

Morgen vervalt een tweede termijn van de KNVB voor het geven van een garantstelling van EUR 5 miljoen door ADO Den Haag. Nogmaals drie punten aftrek dreigt. Deze garantstelling is onderdeel van de afspraken met de Groep Lentze/Jol. Net zoals de financiering van het WHOA traject. Een gezamenlijke weg van de gemeente Den Haag en Groep Lentze/Jol die samen moed tonen en over hun schaduw heen durven te stappen kan naar een mooie toekomst voor ADO Den Haag leiden. Met betaald voetbal dat hoort bij de derde stad van Nederland.

Maar er moet wel vaart worden gemaakt, als er niets gebeurt dan is ADO Den Haag medio oktober zijn KNVB-licentie kwijt. Want voor die tijd moet de garantstelling van vijf miljoen euro daar op tafel liggen.