Vergadering: Overleg Groep Supporters

Notulen januari 2015

Klik hier om te downloaden (PDF)

Notulen Juli 2013

Aanwezigen

Van de zijde van de club waren aanwezig:

 • Piet Jansen algemeen directeur
 • Marcel vd Holst stadion en veiligheid
 • Ron de Visser catering
 • Jasper Saeijs marketing
 • Marco Esser RVC

Naast de supportercoördinator waren er circa 15 supporters aanwezig.

Kort verslag

Van elke vergadering wordt door één van de supporters een kort verslag opgesteld. Dit verslag wordt steeds in de volgende vergadering goedgekeurd. Dit verslag wordt op de website van de club openbaar gemaakt. Hierbij wordt benadrukt dat de publicatie binnen redelijke tijd ook echt geplaatst moet worden. Er zijn een hoop supporters die de OGS (Overleg Groep Supporters ADO Den Haag) niet kennen. En anderen twijfelen aan het nut van zo’n soort overleg.

Introductie Piet Jansen

De nieuwe algemeen directeur stelt zich aan de aanwezigen voor. Hij verwijst naar de interviews die hij heeft gegeven. Hij is op de hoogte van de vele wisselingen die in de directie hebben plaatsgevonden. Ook is hem bekend dat verschillende directeuren niet helemaal op 1 lijn zaten met de Raad van Commissarissen. Hij heeft genoeg tijd genomen om over deze functie na te denken en vooral hoe hij dit gaat invullen. Afspraken nakomen is belangrijk. En er zijn afspraken gemaakt over de zeggenschap. Zijn idee is dat een algemeen directeur met de RVC samenwerkt. Zaken doen moet in ieder geval marktconform zijn. Dat geldt ook voor mensen en bedrijven die aan de club verbonden zijn. De vraag wordt hem gesteld of er een financieel directeur komt. Het antwoord is dat daar nog over nagedacht wordt. Er is een goeie interne man. Over een commercieel directeur wordt ook nog nagedacht. Vanuit de supporters wordt opgemerkt dat in ieder geval een manager goedkoper is dan een directeur.

Er zijn momenteel 40 medewerkers op kantoor werkzaam en 40 voetballers onder contract. Dit wordt als een redelijke verhouding gezien. Piet benadrukt dat de vorige algemeen directeur, wat bezuinigen betreft, goed werk heeft gedaan. Gezien de financiële situatie van de club is het beleid dat jonge spelers uit de eigen jeugd en spelers uit de Jupiler League worden aangetrokken, aangevuld met enkele gerichte versterkingen die de selectie beter maken. Vervolgens opleiden en t.z.t. verkopen.

Kunstgras

De club kondigt als eerste in de OGS aan dat besloten is om over te gaan op kunstgras. De argumenten worden ook op papier uitgedeeld. Door de komst van het WK hockey volgend jaar wordt er een kunstgrasmat aangelegd. Dit wordt hockeykunstgras waarbij een groot deel van het fundament kan blijven liggen. Dit is immers al betaald. Daarop wordt dan kunstgras voor voetbal aangebracht. De club rekent voor dat dit jaarlijks een besparing van circa 150.000 euro oplevert. Daarnaast zijn er aantal voordelen zoals het feit dat mogelijke play off wedstrijden nu in het eigen stadion kunnen worden gespeeld, dat de trainingen dan in het stadion gehouden kunnen worden, meer voetbalwedstrijden en het organiseren van evenementen. Het merendeel van de aanwezige supporters reageert aanvankelijk verontwaardigd op dit bericht. Bij voetbal hoort echt gras en geen plastic matje. De beleving van supporters, de sfeer telt ook. Niet alles is in geld uit te drukken. Daarnaast vragen sommigen zich af hoe het dan zit met fijnstof. De club zegt toe dit uit te zoeken en erop terug te komen. Na de discussie geven enkele supporters aan dat zij mentaal nog steeds moeite hebben met kunstgras, maar er wel de voordelen van zien en het dus beter is voor de club.

Catering

Ron is vorig jaar oktober aangetreden en geeft aan dat veranderingen al zichtbaar zijn. Er is een contract met Unox gesloten waardoor naast de counters verschillende karretjes aanwezig zijn. Volgend seizoen volgt een herinrichting van de counters. De financiering van gewenste investeringen moeten van de leveranciers af komen. De gesprekken daarover zijn al gaande. Het betaalsysteem verandert. Gedacht wordt aan munten o.i.d. om zo de snelheid aan de counters te verhogen. De club is druk doende met evenementen doordeweeks. Het geld komt in de kas van de club. Gewerkt wordt aan de uitbouw van het aantal evenementen. Gevraagd wordt hoe dat nou zit met de beperking van krachtstroom in de counters. Dat was in het verleden een struikelblok om tot goed verwarmde etenswaren te komen. Het antwoord is dat nu naast elektriciteit met gas wordt gewerkt. Ron geeft aan dat ideeën en suggesties over kwaliteit en snelheid van de catering welkom zijn. Deze kunnen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gestuurd worden en worden intern naar Ron doorgestuurd.

Supporterstoernooi

Jacco blikt terug op het onlangs gehouden supporterstournooi dat bij Haaglandia gehouden is. Aan het tournooi deden 12 teams mee. FC Brugge heeft gewonnen. De sfeer was goed, 500 bezoekers en 3.000 liter bier is er verkocht. Kortom een geslaagd tournooi. De wens wordt uitgesproken dat dit tournooi in de (nabije) toekomst in het stadion gehouden kan worden. Een andere supporter vraagt of er andere liedjes door de deelnemers gezongen kunnen worden.

Ingekomen stukken

Geen.

ADO Den Haag – Feyenoord

Aan 18 supporters van ADO Den Haag is een stadionverbod gegeven. Wat er met de Feyenoord supporters is gebeurd die in het kidsvak zaten, is niets bekend. De toegang tot het kidsvak wordt verbeterd, er worden maatregelen genomen om dit soort ongeregeldheden in de toekomst te voorkomen. Bijvoorbeeld door met verschillende kleuren toegangskaarten te werken. De vraag wordt gesteld wat de verhouding is en wordt tussen het aantal kinderen en volwassenen. Dat is momenteel 1 volwassene op 2 kinderen. Dit is ook afhankelijk van het type wedstrijd.

Sfeer rondom het stadion

Jasper geeft aan dat er drie grote doeken worden gemaakt. Deze zijn bedoeld om ze aan de buitenkant van het stadion op te hangen. Een doek van 17/9 meter aan de kant van de Haaglandentribune, een doek van 9/4 meter aan de kant van de Kidstribune en een van 9/4 meter aan de kant van de Aad Mansveldtribune. Er moet nog wel rekening gehouden worden met de ramen van onderhuurders. Daarover zijn gesprekken gaande. Er is ook nog geen toestemming van de Gemeente. De financiering van deze doeken is deels rond. Het streven is om in ieder geval dit kalenderjaar deze zaken rond te hebben. Over andere sfeer verhogende activiteiten wordt nog verder nagedacht. Op aangeven van de vorige algemeen directeur hadden een aantal supporters zich al over het onderwerp sfeer rondom het stadion gebogen. Het verzoek is dan ook aan Jasper om deze supporters bij het nadenken te betrekken.

Supporters van AJAX

De periode van 5 jaar over en weer geen supporters toelaten is al even voorbij. Gesprekken over dit onderwerp zijn bij de KNVB gaande met als doel om supporters van beide clubs weer uitwedstrijden te laten bezoeken. In Amsterdam zijn supporters van ADO Den Haag welkom. De club vraagt aan de aanwezigen wat zij van dit idee vinden en of ze dit bij hun achterban willen inventariseren. De aanwezige supporters zijn unaniem in hun standpunt. In Den Haag zitten we hier niet op te wachten. ‘We gaan daar niet heen en ze zijn bij ons niet welkom’. Er is in het verleden te veel gebeurd en dat zit nog heel diep. Vervolgens komt de vraag op tafel of het op zich verstandig is om dit te willen. Ingeschat wordt dat wanneer we ze toch laten komen het faliekant kan aflopen. De schade die dan gaat ontstaan, brengt de club zo maar 10 jaar terug in goodwill.

Parkeren

Opgemerkt wordt dat parkeren op P4 duur is. De entreekaartjes zijn al duur en dan komt daar ook nog eens een dure parkeerkaart bij. Kan daar wat aangedaan worden? Zegwaard is eigenaar van de grond en exploiteert het parkeren zelf. Dit onderwerp wordt in de komende gesprekken met Zegwaard meegenomen. De seizoenkaarten zijn overigens in prijs gelijk gebleven. Daarnaast is er nu de mogelijkheid om gespreid te betalen. Een SCC is verreweg het goedkoopste alternatief; zeker vergeleken met de koop van iedere keer een los kaartje. De losse kaartjes worden in het nieuwe seizoen goedkoper. De club wil er alles aan doen om het stadion zo vol mogelijk te krijgen.

Categorie 1 KNVB

Wanneer gaan we weer naar categorie 2? De uitslag komt eind augustus. Verwacht wordt dat we weer terug gaan naar categorie 2. De verwachting is dat het boekjaar 2012/2013 met winst wordt afgesloten.

Legia Warschau

Ons eerste team was door Legia Warschau uitgenodigd om mee te doen aan een tournooi. Volgens de club was deelname niet mogelijk omdat het verzoek hen te laat heeft bereikt. De technische staf had te weinig tijd om dit in te plannen. De supporters vinden dit jammer en spreken de hoop uit dat we Legia kunnen uitnodigen om de openingswedstrijd op kunstgras te kunnen spelen.

Open dag

De supporters zijn op geen enkele wijze gekend in de opzet van de open dag van dit jaar. Dit wordt betreurd. Dan had misschien voorkomen kunnen worden dat er zo vroeg op de dag een wedstrijd wordt gespeeld. De kids komen graag op de open dag omdat de spelers er allemaal zijn en beschikbaar zijn om handtekeningen uit te delen. En nu zijn de spelers vanaf 11.30 uur tot zeker 15.00 uur niet beschikbaar. De wedstrijd had beter aan het einde van de dag gespeeld kunnen worden. Afgesproken is om in de volgende OGS vergadering samen de open dag te evalueren.

Voetgangers

Desgevraagd wordt medegedeeld dat voor de veiligheid van de voetgangers op wedstrijddagen het fietspad aan de rechterkant vanaf station Forepark is afgesloten voor fietsers.

Vergadering: Overleg Groep Supporters

Notulen Maart 2013
 1. Notulen februari: toevoegen aanbod van directie ADO DH 5k ter beschikking te stellen voor plannen om stadion aan de buitenkant aan te kleden.
 2. Catering: er worden stappen vooruit gemaakt. Broodjes bal zijn prima. Worst is ook goed. Biertaps op de tribune is goede zet.
 3. Sfeer rond stadion: speeltoestellen voor kinderen zijn top. Zorg ook voor eigen catering en merchandisingkraampjes. En een terras rond het MFC zou ook goed zijn. Actie: Directie gaat mogelijkheden uitzoeken en komt erop terug.
 4. Sfeer in het stadion: muziek staat 2 uur van tevoren te hard, wordt doorgegeven. Kunnen de trappen minder glad worden gemaakt? (Deze gaan gecoat worden, daar wordt al aan gewerkt) En is er de mogelijkheid van een speciaal ouderenvak? Actie: Wordt verder onderzocht en wordt op teruggekomen.
 5. Open Dag: gepland op 27 juli (wordt: 13 juli!). Er zullen door ADO DH afspraken worden gemaakt met MFC en de supportersvereniging.
 6. Dag en tijdstip vergadering: Jan pleit voor de terugkeer naar de maandag. Besloten wordt de woensdag te handhaven, maar wel iets eerder te beginnen.
 7. Foto’s van de Kidstribune op de website. Herhaalde vraag van Patrick of het niet mogelijk is om foto’s van kinderen op de Kidstribune te plaatsen op de website, zodat je de band van die kinderen met ADO DH versterkt. Dit wordt verder uitgezocht.

Vergadering: Overleg Groep Supporters

Notulen Februari 2013

 1. De financiële stand van zaken: Algemeen Directeur Cees Driebergen legt simpel uit hoe ADO Den Haag in categorie 1 is gekomen, wat daarvan de gevolgen zijn en spreekt de verwachting uit dat we er relatief snel weer uit kunnen komen.
 2. Transfers: Cees Driebergen vertelt dat we met de transfer van Jens Toornstra een prima deal hebben weten te maken; een hogere transfersom is de afgelopen jaren niet ontvangen. Bovendien is ook nog een doorverkoopclausule bedongen.
 3. Catering: Manager Hospitality & Events Ron de Visser vertelt van de stand van zaken. Het is o.a. nog wachten op de benodigde vergunningen. Toch zien de leden van de OGS al enkele verbeteringen, met name op het terrein van kwaliteit en het assortiment, en minder op snelheid. We komen van ver, dus veel mensen zijn ook niet meer gewend om iets te kopen.
 4. ADO Den Haag-Ajax: Terugkoppeling van gesprek dat delegatie ADO Den Haag met KNVB en Ajax had diezelfde morgen. Voorlopig nog geen uitsupporters over en weer. Er zal verder gesproken worden tussen partijen, waarbij ook gewerkt wordt met scenario’s.
 5. Idee van Cees Driebergen: hij stelt namens ADO Den Haag 5000 euro beschikbaar voor goede ideeën van supporters om de buitenkant van het stadion aan te kleden om zo de sfeer te verhogen.

Vergadering: Overleg Groep Supporters

Datum: 7 november 2012

Tijdens de OGS (Overleg Groep Supporters) van woensdag 7 november jongstleden is met de directie van ADO Den Haag onder meer gesproken over de catering tijdens wedstrijden en de mogelijkheden om de ruimte rondom het stadion aantrekkelijker te maken.

Aan het begin van de vergadering heeft Justin Goetzee, de nieuwe commercieel directeur van ADO Den Haag, zich aan de leden van de OGS voorgesteld. Hij zal zich in eerste instantie vooral concentreren op sponsoring, marketing en de kaartverkoop.

Over de catering in de ring van het stadion bestaan veel klachten. Het gaat dan om kwaliteit, snelheid van de dienstverlening en prijs. De catering is inmiddels in handen van een BV van ADO Den Haag zelf. De komende periode zal geïnvesteerd worden om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast zijn vergunningen aangevraagd voor eettentjes binnen de ring. Besloten is om de catering als onderwerp voorlopig iedere maand op de agenda te zetten.

De aankleding rond het stadion tijdens de wedstrijden is ook aan de orde gekomen. Besloten wordt dat de plannen die er leven met betrekking tot merchandisekraampjes, eetkraampjes en kinderactiviteiten in een tekening worden gezet en op korte termijn worden besproken met de gemeente.

Een voorstel van de supporterscoördinator (Koos Roeg) voor het verbreden van het aantal en type leden van de OGS werd akkoord bevonden. Dit voorstel zal nu verder worden uitgewerkt.

Vergadering: Overleg Groep Supporters

Datum: 7 mei 2012

Aanwezig: Jan van der Laan, Rinus Lageweg, Ruud Albrechts, Maurice Westerwoudt, Alberto, Duwan, Marcel (notulen), Dick, Jan van Kraneburg, Geer, Robbie, Marco Esser (voorzitter), Marokkaanse Koos, Harry, Kipp, Dennis.

Afwezig: Maureen, Koos Roeg, Patrick

Opening

De vergadering wordt geopend om 19:45 uur door Marco Esser.

Punt 1.

In antwoord op de vraag van Marco Esser naar de reden van het vertrek van Maureen, antwoordt Dennis dat zij niet meer gemotiveerd is om haar volledig te kunnen inzetten voor de Fan Club ADO Den Haag. Dennis geeft aan de vacature die ontstaat open te stellen op de internetsite van Fan Club ADO Den Haag. Besloten wordt een dankbrief te schrijven namens ADO Den Haag en de OGS. Actie: Maurice en Koos.

Punt 2.

Harry (vakkie D) heeft al diverse malen aangegeven dat de prijs-kwaliteitverhouding van de catering niet naar behoren is. Zo is de koffie koud en zijn de prijzen voor de drankjes verhoogd. Maurice geeft toe dat er in de aanloop van de nieuwe cateraar wat problemen waren, maar dat deze per wedstrijd minder zijn geworden. De prijzen zijn volgens Maurice niet gewijzigd ten opzichte van Mirado. Major Tom is de nieuwe cateraar en met hen worden afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Punt 3.

De ADO Den Haag open dag zal begin volgend seizoen gewoon weer worden gehouden zoals de supporters gewend zijn: in en rondom het Kyocera Stadion. Deze dag wordt gehouden op zaterdag 4 augustus 2012. Voor de organisatie heeft ADO Den Haag een werkgroep opgezet, bestaande uit de medewerkers van het MFC, Fan Club ADO Den Haag en de supporterscoördinator. Mogelijk speelt ADO Den Haag op zaterdag 4 augustus een oefenwedstrijd. (is 17.00 uur met tegenstander Newcastle United geworden)

Daarnaast zal op een ander moment de verjaardag van Storky gevierd worden. Alle leden van de kidsclub worden hiervoor uitgenodigd. Deze festiviteiten zullen in Drievliet of Duinrell worden georganiseerd.

Punt 4.

Vorig seizoen heeft ADO Den Haag, mede door het succes op Europees vlak, 1200 nieuwe seizoenkaarthouders verwelkomd, waarmee het totaal op ruim 6000 kwam. Helaas hebben na het tegenvallende afgelopen seizoen inmiddels ruim 1100 houders hun seizoenkaart opgezegd. Marco Esser geeft aan dat nog een actie wordt opgezet om de opzeggers over te halen opnieuw een seizoenkaart te kopen.

Punt 5.

Aangezien Maurice Westerwoudt de vergadering iets eerder moet verlaten, geeft hij de stand van zaken van verschillende zaken uit de vorige vergadering weer.

A.

De vooruitzichten om de oude kassa’s uit het Zuiderpark te verhuizen naar het Forepark zijn positief. De gemeente wil de kosten voor het vervoer op zich nemen. Een supporter heeft aanboden om te helpen de kassa’s op te takelen door eerst beton te storten onder de kassa’s en daarin haken bevestigen zodat ze de kassa’s kunnen optakelen. Voor deze kosten worden donateurs of sponsors gezocht. ADO Den Haag zal geen grote financiële bijdrage leveren aan dit project.

B.

Het ADO museum zal zeker worden opgericht. Voor de huidige optie van de locatie dienen veel kosten gemaakt te worden om het museum exploitabel te houden. Voor Fan Support Den Haag wordt nog steeds gezocht naar een locatie om vlaggen te kunnen maken.

C.

Maurice heeft overleg gehad met Politie Haaglanden over de versieringen en kraampjes rondom het stadion tijdens wedstrijden van ADO Den Haag. Politie Haaglanden heeft positief gereageerd en Maurice is bezig het plan te schrijven om dit te kunnen overhandigen aan de gemeente Den Haag. Hij is hierbij in afwachting van de zaken die door de werkgroepleden nog ingediend moeten worden. Hij verzoekt dit asap te doen, zodat de tekening ingediend kan worden.

Rondvraag

Jan van Kraneburg geeft aan dat het jeugdcomplex “De Aftrap” op dit moment een zooitje is en vraagt wat daar aan wordt gedaan. Marco Esser zegt dat er wordt gekeken naar een nieuw complex, bij voorkeur op dezelfde locatie.

Ruud Albrecht heeft op Radio West gehoord dat ADO Den Haag wederom het seizoen met een financieel verlies gaan sluiten. Marco Esser verwacht dat het seizoen met een kleine winst wordt afgesloten, maar nog niet alle cijfers zijn bekend, dus hij kan nog geen definitieve uitspraak doen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:06 uur.

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 6 augustus 2012. Bij verhindering graag zo spoedig mogelijk (ruim vooraf!) bericht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 december 2011 vond de maandelijkse vergadering van de Overleg Groep Supporters (OGS) plaats. Namens ADO Den Haag waren er vier personen, waaronder een commissaris (Marco Esser) en een directeur (Maurice Westerwoudt), aanwezig. Daarnaast waren er negen betrokken en representerende supporters.

Na de opening wordt als eerste het onderwerp Transfers besproken. De supporters geven aan dat zij groeimogelijkheden zien in de jeugdscouting, ze willen zo veel mogelijk Haagse talentjes zien bij onze club. De voorzitter belooft dit signaal over te brengen aan de ADO Den Haag directie en de gedelegeerde commissarissen voor voetbalzaken.

Vervolgens is het puntje Museum aan de beurt. Maurice Westerwoudt verduidelijkt dat de datum van de mogelijke opening van het museum verschoven is naar volgend jaar rond de zomerperiode. Er wordt onderzocht of het museum betrokken kan worden bij de rondleidingen en of er een doorgang kan komen het stadion in. Het gemeentemuseum helpt ons met de indeling / inrichting van het museum. Zodra er meer duidelijkheid is, komt er een oproep of er nog supporters zijn die spullen in bewaring hebben van ADO Den Haag of nog spullen willen afstaan voor het museum.

Als vierde onderwerp wordt er vergaderd over Vervangende ruimtes van de supportersvereniging. ADO Den Haag heeft op het moment een container beschikbaar gesteld, maar er wordt nu gedacht om in de bussluis een plek te creëren waar spandoeken gespoten kunnen worden. Een ruimte in het stadion is niet beschikbaar of er moet financiën voor worden gevonden om externe commerciele ruimte te huren. ADO Den Haag is geen eigenaar van deze ruimten, zij moeten die huren. De supporters vragen om nog eens te kijken wat de mogelijkheden zijn voor ruimtes.

Het vijfde onderwerp op de vergadering is Parkeren rond het stadion. ADO Den Haag is op dit moment bezig met een Notitie die beschrijft of de parkeerterreinen die zij huurt op de momenten dat er geen voetbalwedstrijden zijn, gebruikt kunnen worden zodat dit nog wat oplevert. Buiten dat er wordt gekeken naar een ander uurtarief wordt er onderzocht dat wanneer de beloften of de ADO Den Haag vrouwen thuis spelen hoe het parkeerterrein dan het best gebruikt kan worden om lange wachttijden bij binnenkomst en vertrek te voorkomen. De proef met een vast bedrag bij binnenkomst is laatst goed bevallen. De aanwezigen vragen ook aandacht voor het gebruik van het parkeerterrein voor de supporters die meegaan naar een uitwedstrijd. ADO Den Haag geeft aan dat parkeren in de bussluis dan ook een optie is.

De Prijs van de combikaarten wordt als volgende onderwerp behandeld. Maurice Westerwoudt vertelt dat ADO Den Haag (alle clubs) combikaartjes moet aanbieden met 40% korting. Dit is de normale prijs min 40%. Voor de auto geldt deze korting niet. De bijdragen van de bus worden bepaald door de kosten en extra toeslagen. Naar aanleiding van dit onderwerp zal voor de volgende vergadering de financiën van de supportersvereniging worden geplaatst.

Punt 7 op de agenda is de Catering Stadion breed. Er is behoefte aan een aparte verkoopplek onder de Kids tribune gericht op kinderen, zodat deze niet in dezelfde rij tussen volwassenen die bier halen hoeven staan.

Fanshop Artikelen is het volgende onderwerp op de agenda. Er wordt gesproken over de voorraden en hoe moeilijk het soms is om in te schatten hoeveel producten soms nodig zijn. Er wordt dus helaas wel eens NEE verkocht. Ook wordt er aandacht gevraagd voor meer verkooppunten (kids tribune) tijdens de wedstrijden.

Het negende punt van de agenda is de Uitwedstrijd tegen Utrecht. Maurice Westerwoudt vraagt aan de aanwezigen hoe zij denken over normalisatie van het voetbal en hoe bijvoorbeeld om te gaan met clubs waar de supporters wellicht van te voren al weten dat er uitgedaagd of geprovoceerd wordt, maar tevens waar onze eigen aanhang aangeeft moeilijk mee om te kunnen gaan. Als voorbeeld is FC Utrecht genoemd. Volgens de afspraken mogen er de volgende uitwedstrijd 450 supporters mee, de aanwezigen willen zo snel als het kan weer met zoveel mogelijk supporters daar heen afreizen. Uiteraard is men afhankelijk van de gedragingen van de supporters over en weer en zijn hierover afspraken gemaakt die bij incidenten het aantal bezoekers van de tegenpartij beïnvloeden. Maurice Westerwoudt verduidelijkt dat ADO Den Haag hoopt en werkt aan normalisatie. Onderdeel daarvan is om over enkele jaren weer zoveel als mogelijk naar clubs met eigen vervoer te kunnen gaan. Zo ook om zoveel als mogelijk clubs bij onze thuiswedstrijden met vrij vervoer te verwelkomen. Uiteraard zal de vervoersregeling bij en naar een aantal clubs altijd een gevoelig onderwerp blijven. Zo mogen we in 2012 weer 80 personen (verdeeld over 20 auto's) naar NEC toe buiten de normale buscombi.

Bij punt 10, Terugkoppeling naar de Raad van Commissarissen, vertelt Marco Esser dat er vergaderd is, maar dat er op het moment geen zaken van belang zijn om terug te koppelen.

In de rondvraag, punt 11, komen de kerstmutsen ter sprake. De aanwezigen vertellen dat het niet leuk overkomt voor het overige publiek dat supporters zijn kerstmuts moet kopen en dat de bezoekers via de hoofdingang bij de wedstrijd tegen Heracles Almelo hem gratis uitgereikt krijgen. Het gaat in dit geval niet om de €3,- maar om het principe. Maurice geeft aan dat dit een ludieke actie naar sponsoren betrof en zal terugkoppelen dat dit onbedoeld scheve ogen heeft gegeven.

Bij punt 12 sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.

Supportersvereniging

 • Supportersvereniging Haagsche Bluf
 • Haags Kwartier 55
 • 2491 BM Den Haag