RvC leden

Sander Schouten

Johannes Ruppert

Werkwijze RvC en directie

De Raad van Commissarissen heeft inzake Corporate Governance de volgende werkwijze vastgelegd voor haarzelf en de directie:

  1. Zowel de directie als de Raad van Commissarissen zijn gehouden het belang van NV ADO Den Haag te dienen. Dit betekent dat de directie verantwoordelijk is voor de dagelijks gang van zaken en het financieel gezond worden van de NV. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en bewaakt de financiële continuïteit van de onderneming. Op de punten waarop de directie onvoldoende maatregelen neemt om budgettair de zaken op orde te krijgen moet de Raad van Commissarissen ingrijpen richting directie.
  2. De directie is verantwoordelijk voor de operatie, het tijdig en goed informeren van de RvC en het voorleggen van voorgenomen besluiten aan de RvC.
  3. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en fungeert als klankbord van de Directie, die verantwoordelijk is voor de operationele activiteiten.
  4. Informatieverzoeken vanuit de Raad van Commissarissen worden als regel via de voorzitter voorgelegd aan de directie en vervolgens aan alle leden van de Raad van Commissarissen ter kennis gebracht. 
  5. Als namens de NV ADO Den Haag zakelijke afspraken worden gemaakt met een van de bedrijven gelieerd aan een lid van de RvC worden deze afspraken expliciet in een kwartaalrapportage vermeld. In geval van twijfel aan de marktconformiteit van deze afspraken dient de directie de casus voor definitieve besluitvorming voor te leggen aan de RvC.