Frans van Steenis (voorzitter)

Frans van Steenis heeft nationale en internationale expertise als bestuurder, adviseur en toezichthouder. Zijn bestuurlijke ervaring deed hij onder meer op in toerisme (TUI/Holland International), Detachering & Consultancy (Adecco Group), International Consultancy (Partner Deloitte) en ook als CEO bij de Kamer van Koophandel Nederland en Voorzitter Raad van Bestuur van de Nederlandse Staatsloterij. Bij laatstgenoemde organisatie had Van Steenis een leidende rol in de fusie met de Lotto tot Nederlandse Loterij. Van Steenis staat bekend om zijn brede netwerk en inzicht in het managen van veranderprocessen en cultuurverschillen. De geboren Scheveninger zat vroeger als kind al op de tribune van het Zuiderpark en was in de jaren tachtig directeur van de toenmalige hoofdsponsor Hotelplan.

Felix Wu Xue Song

Felix Wu Xue Song is een financieel specialist als het gaat om investeringen en overnames van sportclubs, zowel in China als internationaal. Hij werkte onder andere bij Hewlett Packard en Oracle en is nu Managing Partner bij Grand Capital. Ook is hij sinds 2009, als echte voetballiefhebber, commentator van het Beijing TV sports Channel en het LeTV sports channel. Wu Xue Song is een ambassadeur voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in China. Als huidig voorzitter van de stichting ‘Teach Future China’, promoot hij goed en toegankelijk onderwijs, vooral ook in de agrarische delen van China.

Ward Swart

Ward Swart is lid van de vereniging HFC ADO Den Haag. Hij is de afgelopen jaren als bestuurslid bij de vereniging betrokken geweest en is tevens Lid van Verdienste van de HFC. Door zijn benoeming als commissaris namens de HFC ADO Den Haag ziet Swart er mede op toe dat de cultuur en historie van ADO Den Haag bewaakt zullen worden. Swart was werkzaam als lid van het managementteam van Carrier Airconditioning Nederland.

Andrew Chew Wei Xing

Andrew Chew Wei Xing is een Singaporese zakenman met een financiële achtergrond, een sterk netwerk in de sport in Zuidoost-Azië en een brede oriëntatie. Dat laatste blijkt onder meer uit het feit dat Xing bestuursfuncties in diverse branches bekleedde. Sinds 2009 werkte hij in het management van AJ-Comm, Calson Worldwide, Core Energy Resources, Hua Yu Si Fang Beijing, Zhong Neng Beijing, China Huaneng and China Dateng.

Mark Schenkels

Met zijn financiële achtergrond is Mark Schenkels gespecialiseerd in het bouwen, ontwikkelen en in stand houden van renderende ondernemingen. De registeraccountant werkte meer dan twintig jaar bij Deloitte in Den Haag, waar hij een brede expertise opbouwde op het vlak van audit en financieel advies. Schenkels opereerde en opereert nog steeds als concerncontroller bij diverse internationaal georiënteerde bedrijven. Schenkels heeft ruim acht jaar toezichthoudende ervaring en versterkte eerder het bestuur van de Haagse handbalclub Hellas. Schenkels is geboren en getogen in Den Haag en groeide op in en rond het Zuiderpark.

Werkwijze RvC en directie

De Raad van Commissarissen heeft inzake Corporate Governance in de zomer van 2011 de volgende werkwijze vastgelegd voor haarzelf en de directie:

  1. Zowel de directie als de Raad van Commissarissen zijn gehouden het belang van NV ADO Den Haag te dienen. Dit betekent dat de directie verantwoordelijk is voor de dagelijks gang van zaken en het financieel gezond worden van de NV. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en bewaakt de financiële continuïteit van de onderneming. Op de punten waarop de directie onvoldoende maatregelen neemt om budgettair de zaken op orde te krijgen moet de Raad van Commissarissen ingrijpen richting directie.
  2. De directie is verantwoordelijk voor de operatie, het tijdig en goed informeren van de RvC en het voorleggen van voorgenomen besluiten aan de RvC.
  3. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en fungeert als klankbord van de Directie, die verantwoordelijk is voor de operationele activiteiten.
  4. Informatieverzoeken vanuit de Raad van Commissarissen worden als regel via de voorzitter voorgelegd aan de directie en vervolgens aan alle leden van de Raad van Commissarissen ter kennis gebracht. 
  5. Als namens de NV ADO Den Haag zakelijke afspraken worden gemaakt met een van de bedrijven gelieerd aan een lid van de RvC worden deze afspraken expliciet in een kwartaalrapportage vermeld. In geval van twijfel aan de marktconformiteit van deze afspraken dient de directie de casus voor definitieve besluitvorming voor te leggen aan de RvC.