Ga direct naar paginainhoud Ga direct naar laatste nieuws Maak kennis met de unieke Blindentribune Bestel uw Tickets Meer informatie toegankelijkheid Kyocera Stadion Parkeren en Route naar Kyocera Stadion Bestel ADO Den Haag merchandise in de fanshop

Ben Knüppe (voorzitter)

Ben Knüppe, afgestudeerd in Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, was van 1977 tot 2004 werkzaam als advocaat bij diverse advocatenkantoren. Knüppe is gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven die in zwaar weer verkeren. Hij heeft een brede ervaring als adviseur, bewindvoerder of curator van organisaties met financiële dan wel organisatorische perikelen. Knüppe was tussen 2004 en 2010 directeur bij Dexia Bank Nederland N.V. en acteerde daarna als curator in het faillissement van DSB Bank. Knüppe werd in december 2016 door de Ondernemingskamer benoemd tot tijdelijke voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van ADO Den Haag. Knüppe zal de voorzittershamer van de RvC na zijn vertrek overdragen aan Ad Melkert.

Ad Melkert

Ad Melkert is een erkend internationaal topbestuurder, met veel diplomatieke ervaring en een levenslange passie voor voetbal. Om die reden heeft de Chinese eigenaar UVS ingestemd met zijn benoeming als onafhankelijk RvC-voorzitter, op het moment dat Knüppe terugtreedt als voorzitter en de voorzittershamer derhalve overdraagt. Melkert zal zich inzetten om een constructieve relatie met de Chinese aandeelhouder te waarborgen en de voetbalbelangen van ADO Den Haag te dienen in de Nederlandse competitie en waar mogelijk ook in China. Melkert was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamerlid en PvdA-partijleider, Bewindvoerder Wereldbank, Speciale Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Irak en is momenteel verbonden aan de Raad van State als Staatsraad in buitengewone dienst.

John Yan

John Yan is een zeer ervaren en bekende Chinese (tv)sportverslaggever. Yan heeft een ruime kennis van moderne, (online-)sportcommunicatie. Hij was hoofdredacteur van All Sports Magazine, adjunct-hoofdredacteur van Titan Sports en later Senior Vice President van Netease Portal. Gedurende zijn 17 jaar sportverslaggeving heeft hij diverse sportboeken geschreven, waaronder de bestseller ‘You Will Never Walk Alone’, over de ontstaansgeschiedenis van het Engelse voetbal. Sinds 2013 heeft Yan ook een eigen sportshow: ‘The Football Talk’. Dit zeer populaire, wekelijkse sportprogramma wordt in heel China, op meer dan 20 tv-kanalen, uitgezonden.

Felix Wu Xue Song

Felix Wu Xue Song is een financieel specialist als het gaat om investeringen en overnames van sportclubs, zowel in China als internationaal. Hij werkte onder andere bij Hewlett Packard en Oracle en is nu Managing Partner bij Grand Capital. Ook is hij sinds 2009, als echte voetballiefhebber, commentator van het Beijing TV sports Channel en het LeTV sports channel. Wu Xue Song is een ambassadeur voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in China. Als huidig voorzitter van de stichting ‘Teach Future China’, promoot hij goed en toegankelijk onderwijs, vooral ook in de agrarische delen van China.

John van Ringelenstein

John van Ringelenstein is en blijft een ADO Den Haag-fan in hart en nieren. Van Ringelenstein heeft een lange geschiedenis met ADO Den Haag. Hij redde in 1994 hoogstpersoonlijk de club. Hij was 14 jaar lang betrokken en strijdbaar voorzitter tot zijn vertrek in 2008. Hij brengt als oud-voorzitter de benodigde kennis en ervaring over ADO Den Haag mee. Door zijn benoeming tot commissaris wordt recht gedaan aan het belang van het verleden. Van Ringelenstein was werkzaam op de Optiebeurs, was lid van het KNVB-bondsbestuur en heeft tegenwoordig samen met zijn vrouw een retraite herberg op de Holterberg in Overijssel.

Werkwijze RvC en directie

De Raad van Commissarissen heeft inzake Corporate Governance in de zomer van 2011 de volgende werkwijze vastgelegd voor haarzelf en de directie:

  1. Zowel de directie als de Raad van Commissarissen zijn gehouden het belang van NV ADO Den Haag te dienen. Dit betekent dat de directie verantwoordelijk is voor de dagelijks gang van zaken en het financieel gezond worden van de NV. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en bewaakt de financiële continuïteit van de onderneming. Op de punten waarop de directie onvoldoende maatregelen neemt om budgettair de zaken op orde te krijgen moet de Raad van Commissarissen ingrijpen richting directie.
  2. De directie is verantwoordelijk voor de operatie, het tijdig en goed informeren van de RvC en het voorleggen van voorgenomen besluiten aan de RvC.
  3. De Raad van Commissarissen onthoudt zich van operationele activiteiten tenzij op verzoek van en onder verantwoordelijkheid van de directie.
  4. Uitzondering hierop is vooralsnog de BVO. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en fungeert desgewenst als klankbord.
  5. Informatieverzoeken vanuit de Raad van Commissarissen worden gecentraliseerd en via de voorzitter voorgelegd aan de directie. Informatie van de directie wordt altijd aan alle leden van de Raad van Commissarissen verzonden tenzij dit vanuit een adviesrol is waarin de directie een de leden van de Raad van Commissarissen om advies vraagt. In dit geval blijft de directie volledig verantwoordelijk.
  6. Als namens de NV ADO Den Haag zakelijke afspraken worden gemaakt met een van de bedrijven gelieerd aan een lid van de RvC worden deze afspraken expliciet in een kwartaalrapportage vermeld. In geval van twijfel aan de marktconformiteit van deze afspraken dient de directie de casus voor definitieve besluitvorming voor te leggen aan de RvC.