John Yan

John Yan is een zeer ervaren en bekende Chinese (tv)sportverslaggever. Yan heeft een ruime kennis van moderne, (online-)sportcommunicatie. Hij was hoofdredacteur van All Sports Magazine, adjunct-hoofdredacteur van Titan Sports en later Senior Vice President van Netease Portal. Gedurende zijn 17 jaar sportverslaggeving heeft hij diverse sportboeken geschreven, waaronder de bestseller ‘You Will Never Walk Alone’, over de ontstaansgeschiedenis van het Engelse voetbal. Sinds 2013 heeft Yan ook een eigen sportshow: ‘The Football Talk’. Dit zeer populaire, wekelijkse sportprogramma wordt in heel China, op meer dan 20 tv-kanalen, uitgezonden.

Felix Wu Xue Song

Felix Wu Xue Song is een financieel specialist als het gaat om investeringen en overnames van sportclubs, zowel in China als internationaal. Hij werkte onder andere bij Hewlett Packard en Oracle en is nu Managing Partner bij Grand Capital. Ook is hij sinds 2009, als echte voetballiefhebber, commentator van het Beijing TV sports Channel en het LeTV sports channel. Wu Xue Song is een ambassadeur voor gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in China. Als huidig voorzitter van de stichting ‘Teach Future China’, promoot hij goed en toegankelijk onderwijs, vooral ook in de agrarische delen van China.

Ward Swart

Ward Swart is lid van de vereniging HFC ADO Den Haag. Hij is de afgelopen jaren als bestuurslid bij de vereniging betrokken geweest en is tevens Lid van Verdienste van de HFC. Door zijn benoeming als commissaris namens de HFC ADO Den Haag ziet Swart er mede op toe dat de cultuur en historie van ADO Den Haag bewaakt zullen worden. Swart was werkzaam als lid van het managementteam van Carrier Airconditioning Nederland.

Werkwijze RvC en directie

De Raad van Commissarissen heeft inzake Corporate Governance in de zomer van 2011 de volgende werkwijze vastgelegd voor haarzelf en de directie:

  1. Zowel de directie als de Raad van Commissarissen zijn gehouden het belang van NV ADO Den Haag te dienen. Dit betekent dat de directie verantwoordelijk is voor de dagelijks gang van zaken en het financieel gezond worden van de NV. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en bewaakt de financiële continuïteit van de onderneming. Op de punten waarop de directie onvoldoende maatregelen neemt om budgettair de zaken op orde te krijgen moet de Raad van Commissarissen ingrijpen richting directie.
  2. De directie is verantwoordelijk voor de operatie, het tijdig en goed informeren van de RvC en het voorleggen van voorgenomen besluiten aan de RvC.
  3. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en fungeert als klankbord van de Directie, die verantwoordelijk is voor de operationele activiteiten.
  4. Informatieverzoeken vanuit de Raad van Commissarissen worden als regel via de voorzitter voorgelegd aan de directie en vervolgens aan alle leden van de Raad van Commissarissen ter kennis gebracht. 
  5. Als namens de NV ADO Den Haag zakelijke afspraken worden gemaakt met een van de bedrijven gelieerd aan een lid van de RvC worden deze afspraken expliciet in een kwartaalrapportage vermeld. In geval van twijfel aan de marktconformiteit van deze afspraken dient de directie de casus voor definitieve besluitvorming voor te leggen aan de RvC.