Ga direct naar paginainhoud Ga direct naar laatste nieuws Maak kennis met de unieke Blindentribune Bestel uw Tickets Meer informatie toegankelijkheid Kyocera Stadion Parkeren en Route naar Kyocera Stadion Bestel ADO Den Haag merchandise in de fanshop

Ben Knüppe (tijdelijk voorzitter)

Ben Knüppe (1952) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Hij was van 1977 tot 2004 werkzaam als advocaat. Van 2004 tot 2010 was Knüppe topman van de Dexia Bank Nederland. 

Knüppe werd daarna geregeld ingeschakeld als adviseur, bewindvoerder of curator van bedrijven in moeilijkheden. Sinds 2010 is hij curator in het faillissement van DSB Bank. Ook leidde hij het onderzoek naar FC Twente die in financiële problemen was geraakt.

Wang Hui

Meneer Wang is geboren in november van 1962. Hij studeerde Rechten aan de Universiteit van China in Beijing en studeerde in 1984 af. Ook slaagde hij voor het nationale advocaats examen en hij werkte voor een wereldwijd advocatenkantoor als een part-time advocaat.

In de jaren tussen augustus 1984 en augustus 1987 ging hij aan de slag bij het merkenbureau van de Chinese Raad van promotie en international handel. Daar kreeg hij de verantwoordelijkheid voor de registratie van buitenlandse merken en kreeg hij te maken met geschillen over merknamen van zeer gewaardeerde bedrijven uit bijvoorbeeld Amerika, Groot-Brittannië en Japan.

In 1988 werd hij benoemd tot plaatsvervangend chef van de juridische afdeling van de Raad, hij bleef aan in die positie tot 1993. Certificaten voor exportgoederen, handelsdocumenten, economische geschillen tussen buitenlandse en Chinese ondernemingen kwamen daar onder anderen op zijn bureau.

Van juli 1993 tot maart 1999, als mede-oprichter, werkte hij voor King & Wood Mallesons Advocatenkantoor, waar hij bijvoorbeeld verantwoordelijk was voor arbitrage en procesvoering van de international economische handel, investeringen in andere landen en intellectueel eigendom. In 1998 behaalde Wang zijn Mastersdiploma in rechten op de Universiteit van Michigan.

In 1999 startte hij met Beijing Wansiheng Advocatenkantoor, wat juridisch advies gaf aan topbedrijven uit zowel China als de rest van de wereld. Ook hier vielen overzeese investeringen en de procesvoering onder hem, naast ook onroerend goed investeringen, de aquisitie van bedrijven en het uitwisselen van sport cultuur.

2008 was het jaar dat hij Beijing United Vansen International Sports oprichtte, het bedrijf dat met name grote sportevenementen organiseert en ontwikkelt.

Verantwoordelijkheden
Voorzitter van Beijing United Vansen International Sports Co., Ltd.
Vice-voorzitter van de Federation of Sports Industry of Beijing
Uitvoerend lid van de China Football Professional League Council
Vice-voorzitter Beijing Football Sports Association Council
Raadsman van de China International Economic and Trade Arbitration Commission
Juridisch adviseur van het Beijing Municipal Sports Bureau

Beijing United Vansen International Sports Co., Ltd is opgericht in 2008 met als core business het plannen en organiseren van grote international voetbalevenementen. Het grootste doel is om een voetbalindustrie systeem inclusief management, een jeugdtrainingssysteem gebaseerd op voetbal in scholen en een investeringsplan voor competities.

Mijlpalen van United Vansen International Sports Co., Ltd
2004    Organisator Openingsceremonie Asian Cup
2009    Organisator TIM Italian Super Cup en de Barclays Asia Trophy
2011    Organisator TIM Italian Super Cup
2012    Organisator TIM Italian Super Cup
2014    Organisator Zhuomaquan Champion’s Trophy
2014    Dienen als het exclusieve agentschap in Azië voor het nationale team van Spanje
2015    Overname ADO Den Haag
2015    Ondertekening samenwerking met Beijing Bayi School om de Hollandse voetbalschool over te gaan brengen op de leerlingen

Werkwijze RvC en directie

De Raad van Commissarissen heeft inzake Corporate Governance in de zomer van 2011 de volgende werkwijze vastgelegd voor haarzelf en de directie:

  1. Zowel de directie als de Raad van Commissarissen zijn gehouden het belang van NV ADO Den Haag te dienen. Dit betekent dat de directie verantwoordelijk is voor de dagelijks gang van zaken en het financieel gezond worden van de NV. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en bewaakt de financiële continuïteit van de onderneming. Op de punten waarop de directie onvoldoende maatregelen neemt om budgettair de zaken op orde te krijgen moet de Raad van Commissarissen ingrijpen richting directie.
  2. De directie is verantwoordelijk voor de operatie, het tijdig en goed informeren van de RvC en het voorleggen van voorgenomen besluiten aan de RvC.
  3. De Raad van Commissarissen onthoudt zich van operationele activiteiten tenzij op verzoek van en onder verantwoordelijkheid van de directie.
  4. Uitzondering hierop is vooralsnog de BVO. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en fungeert desgewenst als klankbord.
  5. Informatieverzoeken vanuit de Raad van Commissarissen worden gecentraliseerd en via de voorzitter voorgelegd aan de directie. Informatie van de directie wordt altijd aan alle leden van de Raad van Commissarissen verzonden tenzij dit vanuit een adviesrol is waarin de directie een de leden van de Raad van Commissarissen om advies vraagt. In dit geval blijft de directie volledig verantwoordelijk.
  6. Als namens de NV ADO Den Haag zakelijke afspraken worden gemaakt met een van de bedrijven gelieerd aan een lid van de RvC worden deze afspraken expliciet in een kwartaalrapportage vermeld. In geval van twijfel aan de marktconformiteit van deze afspraken dient de directie de casus voor definitieve besluitvorming voor te leggen aan de RvC.