Supporters die uitwedstrijden van ADO Den Haag willen bezoeken, dienen rekening te houden met een aantal landelijke procedurewijzigingen. De voorrangsregeling verdient daarbij speciale aandacht. Aan de basis van de veranderingen ligt het feit dat toegangskaarten voor uitwedstrijden uitsluitend via Ticketbox kunnen worden aangeschaft. Verkoop via stadionkassa's zal dus niet meer plaatsvinden, ook niet op de wedstrijddag. Bij de verkoop kan gedurende een korte periode het eerste recht exclusief worden voorbehouden aan supporters met een Seizoen Club Card. In een tweede fase kunnen ook Club Card houders toegangskaarten voor uitwedstrijden aanschaffen.

Reglement uitwedstrijden ADO Den Haag

 • Door ondertekening van het aanvraagformulier voor een (Seizoen) Club Card heeft u automatisch ingestemd met de Voorwaarden Verstrekking (Seizoen) Club Card, het reglement van orde van de KNVB, het onderhavige reglement evenals de huisregels voor thuis- en uitwedstrijden van ADO Den Haag
 • Bovengenoemde reglementen zijn te verkrijgen bij de administratie van ADO Den Haag en op de officiële website www.adodenhaag.nl
 • ADO Den Haag en haar supportersvereniging eisen van hun reizigers en supporters onberispelijk gedrag; bij overtreding van de standaard voorwaarden van de KNVB, huisregels van ADO Den Haag en/of strafbare feiten, behoudt ADO Den Haag te allen tijde het recht om de (Seizoen) Club Card in te nemen
 • Bij overtreding van de bovengenoemde reglementen zal ADO Den Haag conform deze reglementen tevens een stadionverbod opleggen
 • De uitwedstrijden van ADO Den Haag staan onder leiding van de wedstrijdorganisatie (veiligheidscoördinator en supporterscoördinator ADO Den Haag, de officiële supportersvereniging, ADO Den Haag stewards en Politie Haaglanden); aanwijzingen dienen te allen tijde te worden opgevolgd
 • Actuele informatie met betrekking tot de uitwedstrijden evenals de data waarop de kaartverkoop van start gaat, is te vinden op de officiële website (www.adodenhaag.nl)
 • De supporterscoördinator en de officiële supportersvereniging vormen op vaste dagen eveneens informatiepunten voor supporters
 • Aanschaf van toegangskaarten is exclusief voorbehouden aan de houders van een ADO Den Haag (Seizoen) Club Card en niet overdraagbaar
 • De bij Ticketbox aangeschafte kaarten betreffen omwisselbiljetten en worden op de wedstrijddag tijden de reis naar plaats van bestemming in de bus of bij vertrek van de trein(en) omgewisseld voor de werkelijke toegangskaarten
 • ADO Den Haag tracht in samenwerking met Politie Haaglanden zoveel mogelijk uitwedstrijden te organiseren die met eigen vervoer bezocht kunnen worden; indien dit niet mogelijk is zal er verplicht gebruik gemaakt dienen te worden van gecombineerd vervoer (bus of trein)
 • Indien bij bus- of treinvervoer sprake is van schade aan het voertuig, zullen de inzittenden van het betreffende voertuig hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het volledige bedrag aan schade; tevens zal ADO Den Haag groepsaansprakelijkheid toepassen
 • In geval van vernielingen, incidenten, spreekkoren en/of ander ongewenst gedrag, zullen degenen die dit hebben veroorzaakt en degenen die hieraan hebben deelgenomen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade en kosten die ADO Den Haag in dat verband lijdt of maakt; onder schade en kosten worden in dit verband mede verstaan sancties van de KNVB en daaruit voortvloeiende financiële gevolgen
 • Supporters met een stadionverbod komen niet in aanmerking voor bezoek aan uit- en thuiswedstrijden van ADO Den Haag en UEFA; bij bezoek aan uit/thuiswedstrijden voor supporters met een stadionverbod, maakt men zich schuldig aan huisvredebreuk