Eigenlijk zouden we nu, op zondag 10 mei om 14.28 uur, vlak voor de aftrap van de afsluitende thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle samen stilstaan bij hen die ons tijdens het seizoen ontvallen zijn. Ook in deze lastige tijd houden we deze krachtige traditie in stand. Uiteraard doen we dat in aangepaste vorm, maar met net zoveel respect en liefde.

Het is inmiddels een zeer waardevolle traditie te noemen. Bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen staan we altijd samen stil bij eenieder die ons tijdens het seizoen ontvallen is. Omdat de Eredivisie wegens het coronavirus vroegtijdig beëindigd werd, was het ditmaal helaas niet mogelijk om met een vol Cars Jeans Stadion de overledenen te herdenken met een eervol applaus. ADO Den Haag hecht er echter veel waarde aan om deze traditie in stand te houden en heeft daarom een alternatief georganiseerd.

Net als voorgaande jaren werd er (onder meer op basis van inzendingen) een fotoserie gemaakt van fans en/of andere betrokkenen bij ADO Den Haag die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. De beelden werden in een zwart-witte fotoserie op de grote schermen van het Cars Jeans Stadion getoond, begeleid door fraaie muziek. Een aantal supporters wist het eerbetoon nog mooier en betekenisvoller te maken met fakkels, vlaggen en doeken.

Op deze manier kon iedereen, op hetzelfde moment als normaal gesproken het geval zou zijn, toch zijn of haar geliefde(n) en/of naaste(n) op soortgelijke wijze eren en herdenken. Dat vindt ADO Den Haag belangrijk, omdat wij respect, liefde en broederschap hoog in het vaandel hebben staan.