De eerste anderhalve week van het proces ‘van kunstgras naar natuurgras’ zit erop. De sloopfase is inmiddels afgerond en alles verloopt volledig volgens de planning en naar tevredenheid. ADO TV sprak opnieuw met Jan Vrij van AH Vrij, dat het project tezamen met de gemeente Den Haag en ADO Den Haag uitvoert.

 

Sloopfase voltooid
De eerste fase stond in het teken van sloopwerk en werd binnen een week afgerond. Diverse (onder)lagen zijn verwijderd, afgevoerd en verwerkt. Dat geldt natuurlijk voor de kunstgrasmat, maar ook voor de dempende foamlaag, het asfalt, het lavagesteente en alles daaronder. Voor alle materialen geldt dat het gerecycled wordt en weer een goede bestemming krijgt.

Opbouwfase onderweg
In het midden van deze week kon er gestart worden met de opbouwfase. Daarin is de drainage, bedoeld voor de waterafvoer van het veld, een belangrijk element. Nadat de oude drainage verwijderd werd, werd vrijdag al grotendeels de vervangende drainage aangelegd. Op dat moment zitten de werkers letterlijk op het diepste punt van de aanleg. Als de drainage geëgaliseerd en nagepoetst is, dan kan er begonnen worden met de beregening en het inleggen van de leidingen. Vermoedelijk gebeurt dat komende maandag.

Komende woensdag vindt er vervolgens een sleutelmoment plaats. Dan wordt er namelijk gestart met de toplaag. Dat betekent dat de grond aangevoerd wordt en in het Cars Jeans Stadion verwerkt wordt. Op dit moment wordt de grond nog geproduceerd, maar is deze al wel (goed)gekeurd. Als het schema aangehouden kan worden, ligt de donkere grond er vrijdag voor negentig procent in en kan de aanleg van de veldverwarming aanvangen. Deze zal uiteindelijk in de winter worden aangesloten en aangezet. Hierna wordt de opbouwfase afgesloten met het aanbrengen van de laatste tien procent van de toplaag, met het randwerk eromheen.

Grasfase start in week 25
Na enkele weken zal de veldverwarming volledig aangelegd zijn. Het is de verwachting dat er in week 25 (medio juni) gezaaid kan worden. In de weken 26 en 27 begint er dan langzaam maar zeker een groene grasmat te ontstaan. Een moment waar veel mensen nu al naar uitkijken.

Bekijk ook nog: 'Van kunstgras naar natuurgras: hoe verloopt het proces?'