ADO Den Haag heeft het jaarverslag van het seizoen 2018/2019 gepubliceerd. Samengevat is het verlies van de club gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor en kan het boekjaar beschouwd worden als een stap in de goede richting.

Over het seizoen 2018/2019 is een negatief resultaat van 1,5 miljoen euro geboekt. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar (3,1 miljoen euro negatief) en ook een beter resultaat dan de ingediende begroting van 3,0 miljoen euro negatief. Het is een nieuw teken dat ADO Den Haag aan het bouwen is aan een financieel stabiele en gezonde situatie, maar dat er nog wel een aantal stappen gezet dient te worden.

De netto-omzet van ADO Den Haag is met 700.000 euro gestegen (naar 15,6 miljoen euro), met name vanwege hogere media-inkomsten en meer inkomsten uit horeca en evenementen. De club verwacht deze stijging in het seizoen 2019/2020 door te zetten, mede doordat de thuiswedstrijden van AZ momenteel in het Cars Jeans Stadion worden gespeeld. De transferinkomsten (deze vallen onder ‘Overige bedrijfsopbrengsten’) zijn met 800.000 euro gestegen, wat met name komt dankzij de transfer van Bjørn Johnsen.

Het garantievermogen is positief (1,4 miljoen euro) en is mede verbeterd door de financiering van grootaandeelhouder UVS. De cashflow uit de operationele activiteiten was in 2018/2019 positief. De liquide middelen zijn gestegen van 2,0 miljoen euro naar 3,2 miljoen euro.

In het huidige boekjaar (2019/2020) verwacht de club de stijgende lijn door te trekken en het resultaat verder te verbeteren, wat de noodzaak van financiering door de grootaandeelhouder moet wegnemen.

Het jaarverslag 2018/2019 is hier te lezen.