Ga direct naar paginainhoud Ga direct naar laatste nieuws Maak kennis met de unieke Blindentribune Bestel uw Tickets Meer informatie toegankelijkheid Kyocera Stadion Parkeren en Route naar Kyocera Stadion Bestel ADO Den Haag merchandise in de fanshop

Tot onze zeer grote teleurstelling en verbazing hebben wij kennis genomen van het besluit van de gemeente Den Haag om het prioriteitsaandeel in NV ADO Den Haag terug te geven aan de club.

ADO Den Haag betreurt het gemeentelijk besluit en is met name verbaasd over het moment van dit genomen besluit. De RvC en de directie van de club hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een structurele financiële basis voor de club ADO Den Haag te bewerkstelligen voor het komende jaar én de jaren erna. Daarin speelde de concrete bereidheid van grootaandeelhouder UVS om intensief en structureel betrokken te blijven, een grote rol. Na goede en constructieve gesprekken is UVS bereid om de komende jaren in ADO Den Haag te blijven investeren om de club een gedegen sportieve en financiële basis te verschaffen op korte termijn en op de lange termijn. Het uiteindelijke doel moet daarbij uiteraard zijn dat ADO Den Haag financieel onafhankelijk en toekomstbestendig wordt, uiteraard een wens van de club zelf, en nu ook gesteund door UVS. De gemeente Den Haag heeft, mede op basis van het verleden, terecht veel eisen gesteld aan de grootaandeelhouder van ADO Den Haag. UVS begreep de gemeentelijke eisen en toonde zich vergaand bereid hieraan tegemoet te komen. Het valt daarom extra te betreuren dat de gemeente Den Haag juist in deze hoopvolle heropbouwfase, waarin we met elkaar heel ver zijn gekomen, de handen van de club aftrekt.

Namens UVS hebben de afgelopen maanden nieuwe verantwoordelijken aan tafel gezeten om de club in rustiger vaarwater te brengen. Er zijn zeer constructieve gesprekken gevoerd met positieve uitkomsten. Een onderdeel was een financiële injectie in de vorm van een kapitaalfaciliteit die volledig mag worden toegerekend aan het garantievermogen. Dit was immers een harde eis van de club en gemeente richting de grootaandeelhouder UVS.

De gemeente had naar eigen zeggen veel moeite met de samenwerking tussen ADO Den Haag en UVS in algemene zin en de hiermee gepaard gaande afspraken op het gebied van zeggenschap (governance) en de financiële oplossingen, terwijl UVS bereid was om zeggenschap in te leveren. Wij constateren op basis van de huidige feiten dat aan vrijwel alle voorwaarden van de gemeente volledig is voldaan. De gemeente heeft van haar kant aan ADO Den Haag nooit een concreet alternatief plan gepresenteerd, nooit serieuze investeringspartijen aangedragen of andere haalbare oplossingen voor de korte termijn binnen handbereik gebracht. ADO Den Haag telt dus haar zegeningen met een aandeelhouder die nu aantoont substantieel in ADO Den Haag te willen investeren.

ADO Den Haag wil nogmaals benadrukken dat het besluit van de gemeente Den Haag wordt betreurd. En dat het tijdstip grote verbazing oproept. In een fase waarin UVS alle afspraken, inclusief daadwerkelijke betalingen van beloofde investeringen nakomt.

Tot slot wil ADO Den Haag het college van Burgemeester en Wethouders bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren en vooral de laatste maanden. ADO Den Haag heeft veel steun van de Gemeente Den Haag mogen ontvangen en heeft het partnership zeer gewaardeerd. Uiteraard blijft vanuit ADO Den Haag de deur naar de gemeente Den Haag altijd wagenwijd open staan.