Met ingang van het seizoen 2016/2017 start ADO Den Haag met 'Partner in Talentontwikkeling'. Dit project komt in de plaats van het in 2007 gestarte Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden. Hierin werd intensief samengewerkt met regionale amateurclubs, waarin ADO Den Haag een leidende rol had.

Door de groei van het netwerk kan ADO Den Haag de exclusiviteit voor de netwerkclubs van het eerste uur niet meer waarborgen en was het voor ADO Den Haag onmogelijk om elke amateurclub de gewenste aandacht te geven. Een interne evaluatie van het Netwerk Jeugdvoetbal Haaglanden heeft ons geleerd dat de continuering van het Netwerk gewenst is, maar dat de samenwerking met de ons omringende amateurclubs anders dient te worden ingevuld.

Met ingang van het seizoen 2016/2017 zijn de veranderingen zichtbaar. Ten eerste zal het aantal clubs waarmee ADO Den Haag een samenwerking aangaat kleiner worden, maar de samenwerking zal intensiever worden. Verder zal er alleen nog maar een relatie zijn tussen ADO Den Haag en de gevraagde amateurclubs en niet meer met de amateurclubs onderling. Met de clubs waarmee de samenwerking dus geïntensiveerd wordt, gaat ADO Den Haag 'Partner in Talentontwikkeling' worden.

Het speelniveau van de amateurvereniging en de instroom naar de opleiding van ADO Den Haag in de afgelopen zeven jaar heeft een grote rol gespeeld in de keuze voor de clubs die in aanmerking komen voor deelname aan het project 'Partner in Talentontwikkeling'. Op korte termijn gaan de gesprekken van start en krijgen de verantwoordelijke bestuursleden van betrokken clubs een uitnodiging voor een eerste gesprek.