Supporters die gebruik maken van de verplichte buscombi dienen zondag om 09.40 uur te verzamelen in de bussluis van het Kyocera Stadion in Den Haag. De instapprocedure begint om 09.45 uur. Supporters dienen via de tourniquets in de bussluis naar de bussen te gaan. De bussluis is hiervoor te bereiken via P2. De ingang van de bussluis aan de kant van P2 is geopend waardoor men naar de bussluis kan gaan.

In verband de korte reistijd zijn plastic flesjes, glas- en blikwerk op de heenreis in de bus niet toegestaan.

Toegang tot de bussen is alleen mogelijk voor supporters met een geldige ADO Den Haag Seizoen Club Card in combinatie met een omwisselbiljet en een geldig legitimatiebewijs. Bij het instappen zullen Seizoen Club Cards worden gecontroleerd. Houder van de Seizoen Club Card dient het omwisselbiljet persoonlijk te hebben aangeschaft. Voor deze uitwedstrijd gelden de Standaardvoorwaarden van de KNVB. Dit houdt onder andere in dat het meenemen van alcoholhoudende drank niet is toegestaan. In verband met de reistijd is er geen gelegenheid voor een rookstop. ADO Den Haag stelt supporters die met de auto naar het Kyocera Stadion komen voor de buscombi in de gelegenheid om gratis op P3 te parkeren.