ADO Den Haag is maandag een WHOA-procedure gestart. De afgelopen periode is gebleken dat de grootaandeelhouder van ADO Den Haag, United Vansen, niet meer aan haar verplichtingen kan en/of wil voldoen. United Vansen is op 22 april jongstleden in kort geding veroordeeld om te betalen, maar heeft desondanks niets betaald. ADO Den Haag voorziet als gevolg daarvan dat zij niet aan haar financiële verplichtingen zal kunnen blijven voldoen, waardoor het zich genoodzaakt voelt om deze procedure te starten in het belang van de club.

Doorstart
ADO Den Haag heeft de rechtbank verzocht om een afkoelingsperiode en de benoeming van een herstructureringsdeskundige onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De WHOA-procedure biedt voor ADO Den Haag perspectief op een doorstart. In een WHOA-akkoord kan de bestaande aandeelhouder, United Vansen, haar rechten verliezen. United Vansen heeft ook een achtergestelde lening verstrekt, die in de WHOA-procedure geheel of gedeeltelijk kan worden weggestreept.

Een goede afloop van het WHOA-traject biedt kansen op alternatieve financieringsvormen en geeft meer ruimte aan partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van de aandelen van ADO Den Haag. We zetten met deze procedure alles op alles om tot een duurzaam financieringsmodel te komen. De toekomst ziet ADO Den Haag voor zich met partijen die betrokken zijn bij de club en de stad. Partijen die écht willen bouwen aan een duurzame en succesvolle toekomst.

In de WHOA-procedure wordt er van de schuldeisers ook een bijdrage verwacht, met als vertrekpunt dat van de grote schuldeisers relatief het meest wordt gevraagd. Zoals het ernaar uitziet zal de WHOA-procedure voor de twee kleine aandeelhouders weinig impact hebben.

Continuïteit op korte termijn
Gedurende een WHOA-procedure kan ADO Den Haag verder. Er mogen en kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Vanzelfsprekend wordt hierbij iedere keer een afweging gemaakt, om bestaande schuldeisers niet onnodig te benadelen.

Perspectief
De financiële huishouding van ADO Den Haag zal aangepast moeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s. Dankzij de WHOA-procedure kan er de nodige tijd worden uitgetrokken om tot weloverwogen beslissingen te komen. Op deze manier kan er gebouwd worden aan een nieuw ADO Den Haag, dat financieel gezond is en de sportieve uitdagingen aankan.

Transparantie
Belanghebbenden worden per brief ingelicht over het WHOA-traject. De herstructureringsdeskundige houdt de crediteuren op de hoogte van de stand van zaken.

Begeleiding
ADO Den Haag wordt in de WHOA-procedure vertegenwoordigd door Robert van Galen van NautaDutilh N.V.. De naam van de herstructureringsdeskundige die door de rechtbank wordt benoemd zal na de benoeming bekend worden gemaakt.

De nieuwe WHOA
De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is sinds 1 januari jongstleden van kracht en is nog niet eerder ten uitvoer gebracht door een betaald voetbalorganisatie. Een WHOA-procedure kan een surseance van betaling of faillissement voorkomen. ADO Den Haag krijgt hiermee de gelegenheid om een plan voor de continuïteit van de club uit te werken, zonder dat de KNVB-licentie in gevaar komt. Een herstructureringsdeskundige zoekt naar een vergelijk met alle stakeholders, die op deze wijze vaak beter zullen uitkomen dan bij een faillissement.

In de WHOA-procedure draait de NV ADO Den Haag door en blijven arbeidsovereenkomsten gehandhaafd. De salarisbetalingen worden niet opgeschort door de afkoelingsperiode. Als de rechtbank de afkoelingsperiode toestaat, zullen alle overige schulden tijdelijk niet betaald hoeven te worden.

Hoe werkt de procedure?
In het WHOA-akkoord kunnen aandeelhouders hun rechten verliezen, terwijl de schuldeisers in bepaalde mate zullen moeten inschikken. Concreet houdt de procedure in dat de aandeelhouders en schuldeisers worden ingedeeld in klassen naargelang hun belang. De WHOA schrijft voor dat binnen een klasse alle schuldeisers een gelijke oplossing krijgen aangeboden. Stemt de meerderheid in, dan is de regeling van kracht voor de hele klasse. Stemt de meerderheid niet in, dan heeft de rechter het laatste woord en kan het akkoord worden afgedwongen. Meestal krijgen de grote schuldeisers een relatief grotere korting dan de kleine crediteuren. De afkoelingsperiode kan vier maanden in beslag nemen en wordt indien nodig met vier maanden verlengd.

lr170912ab169812