Het is nou eenmaal een spijtig feit dat op scholen veel pest, discriminatie en racistisch gedrag voorkomt. ADO Den Haag in de Maatschappij gaat daarom, voor het 20e jaar op rij, langs basisscholen met het project 'De Held'. Een initiatief waarbij twee spelers van ADO Den Haag naar scholen komen om te praten over negatief gedrag. Op deze manier worden de juiste normen en waarden aan de kinderen bijgeleerd.

Gisteren was het de beurt aan groep 7 van basisschool Toermalijn in Den Haag. De klas had foto's opgehangen van spelers van ADO Den Haag zodat de spelers zich welkom voelden. Tom Beugelsdijk en Danny Bakker waren de helden die vandaag de klas een les zouden geven. Dennis van den Steen, projectleider van project De Held, startte de les met de klas door eerst door te nemen wat er ging gebeuren.

Het lespakket bestond uit vier filmpjes (over pesten, racisme, homofobie en zinloos geweld) met voorbeelden van niet gewenst gedrag, een vragenronde aan de spelers, een anti-pest contract, een  cadeautje voor de kinderen en tot slot een potje voetbal. Van den Steen begon de les met de zin: "Als iedereen hetzelfde is, is het leven maar saai".

De spelers gingen de filmpjes met de kinderen bespreken, zodat benadrukt werd hoe vervelend pesten eigenlijk is. Bakker en Beugelsdijk drongen goed tot de klas door en naar mate de les vorderde kon je aan de kinderen merken dat zij steeds meer tegen het pestgedrag werden. Er werd geconcludeerd dat pesten vooral uit angst gebeurt om zelf gepest te worden. Het helpt dus om elkaar te ondersteunen.

Tijdens de vragenronde stelden de kinderen vragen zoals: 'Zijn jullie wel eens gepest of geplaagd?', maar ook 'Hebben jullie wel eens gepest?'. Natuurlijk waren de kinderen ook erg geïnteresseerd in welke telefoons en auto's de voetballers hebben.

Aan het eind van de les kregen de kinderen een shirt met handtekeningen, maar dit kregen zij pas nadat zij een echt anti-pest contract hadden ondertekend waarmee zij aan ADO Den Haag beloofden nooit meer te pesten. Danny Bakker vatte de hele les nog even samen: "Het is niet leuk om gepest te worden, dus waarom zou je het dan zelf wel bij een ander doen?!"

Tot slot gingen de kinderen een fanatiek potje voetballen, want de kans om met professionele spelers te voetballen lieten zij niet aan zich voorbij gaan!