Als huurder van het stadion zijn wij als club geconfronteerd met het feit dat onderdelen van het stadiondak niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen bij windkrachten vanaf 8 op de schaal van Beaufort. Het gaat om de bevestiging van de dakplaten van het stadion die niet aan de eisen voldoen. Het is nog te voorbarig om iets te zeggen over de exacte consequenties. ADO Den Haag zal hierover met de gemeente, als verhuurder en eigenaar van het stadion, supportersvereniging en andere stakeholders in gesprek gaan.

Afgelopen maand zijn de herstelwerkzaamheden van het eerder beschadigde dak, in één van de hoeken van het stadion, afgerond. Parallel aan deze herstelwerkzaamheden is er ook nader vervolgonderzoek ingesteld naar de bevestiging van de overige dakdelen. Hieruit blijkt nu volgens een extern constructiebureau dat het dak (op onderdelen) niet aan de gestelde wettelijke kaders voldoet.

Eerder onderzoek
ADO Den Haag heeft het nieuws met verbijstering ontvangen. Slechts twee jaar geleden heeft er nog een onderzoek plaatsgevonden naar de veiligheid van de draagconstructie van het dak waarbij na onderzoek (drie maanden later) de conclusie werd getrokken dat het stadion voldoet aan alle wettelijke veiligheidseisen.

ADO Den Haag – TOP Oss
Voor de wedstrijd van vrijdag 16 december hebben deze recente ontwikkelingen geen consequenties. Experts bevestigen dat de veiligheid niet in het geding komt bij windkrachten onder de 8 op de schaal van Beaufort. Rekening houdend met het weerbeeld van 16 december is er geen enkele reden om te twijfelen aan de veiligheid in het stadion.

Gevolgen
Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten is direct met diverse betrokken partijen in contact getreden. Veiligheid staat te allen tijde voorop en in het kader daarvan is het belangrijk alle opties zorgvuldig te bespreken en af te wegen. Wij doen er alles aan om snel te kunnen informeren over de gevolgen.