In de maanden maart en april werd in seizoen 2021-22 een pilot gedraaid van het 25 jaar oude ‘De Held’ project ‘nieuwe stijl’. Twee scholen namen hieraan deel, namelijk OBS Erasmus en het Piramide College. Op maandag 9 mei (OBS Erasmus) en donderdag 19 mei (Piramide College) was het tijd voor twee diploma-uitreikingen ter afronding van een prachtig traject met de deelnemers. De jongeren namen tijdens deze ceremonie ook deel aan de Fair Play workshop van de Anne Frank Stichting en kregen daarbovenop een rondleiding in het stadion van ‘Onze Trots’.

De Held is een project dat al sinds 1996 wordt uitgevoerd en als doel heeft om kinderen van groep 7 bij te leren over het belang van het bestrijden van alle vormen van pesten, racisme, discriminatie en geweld. De deelnemers kunnen helden worden door hier actief aan mee te werken.
De pilot bestond uit vier individuele lessen per school en gaf in vergelijking met De Held ‘oude vorm’ meer verdieping over de hierboven genoemde onderwerpen.

Lessen over pesten, discriminatie en racisme

De eerste les ging over pesten en geweld en tijdens deze les leerden de deelnemers bij over wat pesten eigenlijk is, wat het verschil is met plagen, wat we verstaan onder groepsdruk, hoe je hiermee moet omgaan, hoe je kan opkomen voor jezelf en met wie je in gesprek kan gaan hierover. In de tweede les werden enkele vormen van discriminatie behandeld waaronder discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, geaardheid en beperkingen. De leerlingen verkregen via beeldmateriaal en enkele workshops ook perspectieven over hoe het zou voelen om gediscrimineerd te worden.
Tijdens de derde les werd het onderwerp racisme behandeld en er werd vooral gekeken naar wat racisme eigenlijk is, wat we verstaan onder vooroordelen en stereotypen en waarom racisme zo kwetsend kan zijn. De laatste les betrof ook het onderwerp racisme, maar meer vanuit het oogpunt van kennis over andere culturen verwerven. De vijf bekendste wereldreligies en de continenten (inclusief enkele landen die daartoe behoorden) werden in deze les behandeld.
De lessen bestonden uit enkele klassikale gedeeltes, afgewisseld met workshops en beeldmateriaal. Na afloop van elke les namen alle leerlingen deel aan een Kahoot quiz om te testen wat ze hadden opgestoken van de verschillende thema’s.

Afsluiting in Cars Jeans Stadion

Om de lessenreeks op een mooie manier af te sluiten mochten de deelnemers van OBS Erasmus en het Piramide College naar het Cars Jeans Stadion komen voor een dag vol activiteiten. OBS Erasmus kwam in de ADO-bus naar het stadion terwijl voor het Piramide College de ADO-jeugdspelers Nick Broekhuizen en Jesse Reinders naar het Cars Jeans Stadion kwamen. 
In het stadion stonden de volgende activiteiten op het programma: de diploma-uitreiking met fotomoment, een rondleiding in het stadion en de Fair Play game van de Anne Frank Stichting.

Fair Play

De game laat zien hoe gedrag invloed heeft op situaties. De deelnemers reageren op gebeurtenissen waar sprake is van discriminatie. De rol van dader, toeschouwer en helper nemen ze hierbij bewust of onbewust in. En dat zorgt weer voor een reactie bij de personages Julia, Ab en Remco in de game. Op basis van de normen en waarden die de leerlingen geleerd hebben tijdens de lessen van de ‘De Held’ worden bewuste keuzes gemaakt.
Dit geldt ook voor het kaartspel met tekeningen van beledigende opmerkingen/vooroordelen en discriminerende situaties. Tijdens het spel bepalen jongeren zelf hoe ernstig een bepaalde situatie is door de kaarten op volgorde te leggen. Het gaat daarbij om wat ze zelf vinden. Zij krijgen door deze oefening meer inzicht in hun eigen houding en in het effect van uitspraken op anderen. Ook zorgt het spel dat de jongeren met elkaar in discussie gaan.

Tijdens de rondleiding werden o.a. de perskamer, de kleedkamers, de Sky Lounge van ADO Den Haag in de Maatschappij en (de rand van) het veld bezocht! De leerlingen van het Piramide College konden ook nog vragen stellen aan de spelers over hoe je een profvoetballer kan worden en wat dit allemaal inhoudt.
Als afsluiting kregen de deelnemers van De Held ‘nieuwe stijl’ een ADO Den Haag goodybag cadeau!

ADO Den Haag in de Maatschappij wil graag komend seizoen het project De Held voortzetten en heeft nog ruimte voor scholen (groep 7) die mee willen doen aan het project De Held. Indien hier interesse voor is, graag een e-mail sturen naar Lewis Walker (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..