Playing for Success (PfS) heeft zijn oorsprong in Engeland en is door KPC Groep naar Nederland gehaald. Er zijn verschillende leercentra in Nederland. Sinds 2009 is één van deze leercentra gevestigd in het perscentrum van ADO Den Haag in het Cars Jeans Stadion. ADO Den Haag is één van de topclubs in het betaald voetbal in Nederland die PfS actief ondersteunen. Het leercentrum in Den Haag is ingericht met speciaal ontwikkelde (les)materialen en zeer moderne multimedia.

In Den Haag werken de gezamenlijke schoolbesturen (vertegenwoordigd in het PO-platform), de gemeente en de betaald voetbalorganisatie ADO Den Haag samen aan PfS. Behalve dat PfS gebruik mag maken van het perscentrum, mogen alle kinderen een wedstrijd van ADO Den Haag bezoeken en zetten voetballers, trainers en andere medewerkers van ADO Den Haag zich met veel plezier in voor het centrum en de leerlingen!

Het succes van PfS is gebaseerd op het tot stand brengen van positieve leerervaringen in een bijzondere buitenschoolse omgeving die tot de verbeelding van de leerlingen spreekt, in dit geval het voetbalstadion. De wereld van het betaalde voetbal bevat tal van aanknopingspunten om leerstof op een aantrekkelijke manier te presenteren. Het lesprogramma bestaat dan ook uit een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten waarbinnen de kinderen spelenderwijs bezig zijn met taal, rekenen en computergebruik. Maar een voetbalstadion biedt natuurlijk ook voldoende aanknopingspunten om extra aandacht te besteden aan beweging en een gezonde levensstijl. Het stadion, het topsportklimaat en het succes van de voetballers dragen allemaal bij aan een omgeving die jongeren stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een feest is. Bij Playing for Success noemen ze dat: leren met een WOW-factor! De kinderen beleven in de 12 weken unieke ervaringen, bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met hun favoriete spelers, of rond kunnen lopen en opdrachten mogen uitvoeren in het stadion. Als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen. Landelijk wordt, in samenwerking met KPC Groep, een systeem ontwikkeld waar de effecten van PfS bij kinderen gedurende en na afloop kunnen worden gemeten. PfS Den Haag vervult hierbij een prominente rol. Meer informatie is te vinden op de website van PfS Nederland: www.playingforsuccess.nl.

playing for succes