SGK Sportbelang in Den Haag is een organisatie die zich inzet voor sport en inclusie in de stad. Hun missie is het bevorderen van gelijke kansen voor mensen met een beperking in de sport en het creëren van een meer inclusieve sportomgeving in Den Haag.

Doelen en Initiatieven

SGK Sportbelang richt zich op verschillende doelen en initiatieven:

  • Sportmogelijkheden voor iedereen: De organisatie streeft naar gelijke toegang tot sport en lichamelijke activiteiten voor mensen met een beperking. Ze organiseren sportevenementen en programma's die aangepast zijn aan de behoeften van individuen met verschillende beperkingen.
  • Bewustwording en acceptatie: SGK Sportbelang werkt aan het vergroten van bewustzijn en acceptatie in de samenleving. Ze streven ernaar vooroordelen en stigma's rondom mensen met een beperking in de sport te verminderen.
  • Ondersteuning en begeleiding: De organisatie biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen met een beperking om hen te helpen hun sportieve doelen te bereiken. Dit omvat toegang tot training, aanpassingen en benodigde middelen.

Samenwerking met Partners

SGK Sportbelang werkt nauw samen met lokale sportverenigingen, scholen en gemeentelijke instanties om inclusieve sportmogelijkheden te bevorderen. Deze partnerschappen zijn essentieel om hun doelen te bereiken en een bredere impact te hebben.