De afkorting "GGD" staat voor "Gemeentelijke Gezondheidsdienst." Dit zijn regionale gezondheidsorganisaties die actief zijn op gemeentelijk niveau in Nederland. Ze spelen een cruciale rol in de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking in hun respectievelijke regio's.
GGD's bieden verschillende gezondheidsdiensten en programma's, waaronder:

  • Infectieziektebestrijding: Ze monitoren en reageren op infectieziekten, zoals epidemieën en pandemieën, en coördineren vaccinatieprogramma's.
  • Jeugdgezondheidszorg: Ze bieden zorg voor kinderen en jongeren, waaronder vaccinaties, gezondheidsonderzoeken en opvoedingsondersteuning.
  • Milieu en gezondheid: Ze houden toezicht op de kwaliteit van het milieu en beoordelen de impact ervan op de gezondheid van de bevolking.
  • Gezondheidsbevordering: Ze ontwikkelen en implementeren programma's om gezonde levensstijlen en preventie te bevorderen, zoals stoppen met roken, gezonde voeding en beweging.
  • Maatschappelijke gezondheidszorg: Ze zijn betrokken bij het bevorderen van de mentale gezondheid en het welzijn van de bevolking en bieden diensten voor kwetsbare groepen.
  • Rampenbestrijding: Ze spelen een rol bij het voorbereiden op en reageren op noodsituaties en rampen die de volksgezondheid kunnen bedreigen.

GGD's werken nauw samen met gemeenten, gezondheidszorginstellingen, scholen en andere partners om een gezonde en veilige leefomgeving te bevorderen. Ze spelen ook een belangrijke rol bij het verzamelen van gegevens over de gezondheid van de bevolking en het adviseren van beleidsmakers op basis van deze gegevens. Dit maakt GGD's van onschatbare waarde voor de volksgezondheid in Nederland.