Sinds 21 februari 2015 heeft ADO Den Haag een nieuwe supportersvereniging, genaamd 'Haagsche Bluf'. De vereniging gaat zich inzetten voor alle supporters van de club. De nieuwe supportersvereniging was nodig, nadat de vorige medio 2014 ophield te bestaan.
 
Het bestuur van 'Haagsche Bluf' wordt gevormd door zeven betrokken supporters uit verschillende geledingen van de club. "Dat is een bewuste keuze", zegt Jacco van Leeuwen, voorzitter van de supportersvereniging. "Wij vertegenwoordigen alle supporters, van jong tot oud, van eretribune tot Midden-Noord. We willen dat de supporters meer een eenheid gaan vormen. Niet voor niets is ons motto: Samen 1 ADO Den Haag. Die saamhorigheid is iets wat onze algemeen directeur Maarten Fontein ook zeer toejuicht."
 
Om dit te bewerkstelligen, gaat de supportersvereniging vooral goed luisteren naar de wensen van de supporters. "Zo zijn onze naam en het logo (een ooievaar op een geelgroene vingerafdruk) bedacht door supporters zelf. Daar hadden wij een wedstrijd voor uitgeschreven, waar veel leuke inzendingen op kwamen", aldus een enthousiaste Van Leeuwen. Plannen heeft het bestuur volop. Om die beheersbaar te houden, heeft elk bestuurslid eigen aandachtsgebieden.
 
Het bestuur bestaat naast voorzitter Jacco van Leeuwen verder uit: Jean Paul Mallant (vicevoorzitter), Maureen de Vries (secretaris), Ruud Albrecht (penningmeester), Diego de Jong, Gerard Dekker Kleijn en Hans van de Pol (bestuursleden).