Voor alle leden van ADO Den Haag; er zijn de afgelopen maanden nogal wat onzekerheden geweest en vragen bij mij binnengekomen met betrekking tot  “hoe ADO Den Haag werkt” voor, tijdens en na de overgangsperiode naar de nieuwe eigenaar. Ook zijn er bij ADO Den Haag veel vragen binnengekomen over  de rol van de heren Jan-Hermen de Bruijn en Chun Li, eigenaar van Dong Dao. Daarom wil ik graag aan een ieder verduidelijken hoe wij werken bij de club.

ADO Den Haag is voor 98 % in handen van United Vansen , 1% is van de Gemeente Den Haag en 1% van de H.F.C.  ADO Den Haag. Deze groep vormt samen de aandeelhoudersvergadering.

Er is een Raad van Commissarissen die wordt benoemd door de aandeelhoudersvergadering.

De directie van ADO Den Haag, met Maarten Fontein als algemeen directeur, is verantwoordelijk voor het besturen van NV ADO Den Haag en legt verantwoording af aan de aandeelhoudersvergadering en de Raad van Commissarissen.

De rol van de heren De Bruijn en Li: Beide heren hebben een bemiddelende rol gespeeld bij de aanvang  van de totstandkoming van de overdracht van de aandelen van NV ADO Den Haag van Stichting Stadion Ontwikkeling naar United Vansen, waarvoor terecht dank verschuldigd is, een rol die vanaf 1 september 2014 door de directie van ADO Den Haag is overgenomen. Dong Dao, onder leiding van mr. Chun Li, is tot het einde van het seizoen hoofdsponsor van onze jeugdopleiding en Mr. Jan-Hermen de Bruijn  heeft geen rol  bij NV ADO Den Haag.

Mijn persoonlijke manier van werken is dat ik toegankelijk ben voor iedereen, ik zal geen discussie uit de weg gaan en sta open voor vernieuwingen en verbeteringen in een open discussie met elkaar.

Maarten Fontein