Uit de eerste bevindingen van het onderzoek blijkt dat er een aantal veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden voordat het Cars Jeans Stadion vrijgegeven kan worden door de gemeente. Alles wijst erop dat deze werkzaamheden ruim vóór de volgende thuiswedstrijd van vrijdag 11 maart afgerond zijn, waardoor het stadion bij de wedstrijd tegen Jong PSV weer in gebruik genomen kan worden.

Wethouder Mulder: “Het is natuurlijk jammer dat de wedstrijd van komende vrijdag moet worden verplaatst. Iedereen snakt naar een wedstrijdbezoek nu de Coronamaatregelen zijn opgeheven. Gelukkig is de verwachting dat de wedstrijd op 11 maart doorgaat en veilig is voor alle bezoekers, spelers en aanwezigen in het stadion.”

Als verhuurder van het stadion heeft de gemeente externe partijen ingehuurd om onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van de dakconstructie en de losgewaaide dakplaten. Storm Eunice zorgde afgelopen vrijdag 18 februari 2022 voor flinke schade aan een deel het dak boven de Lex Schoenmaker- en Haaglandentribune. De dagen na de storm lieten de weersomstandigheden het niet toe om alles te onderzoeken. Inmiddels zijn er wel een aantal acties op zowel de korte – als op de lange termijn vastgesteld.

dak

Korte termijn acties
Specialisten zijn ter plaatse geweest. De dakplaten die grenzen aan het dak met schade worden volledig verwijderd. De randen worden vastgezet. Belangrijk is dat de specialisten hebben aangegeven dat buiten deze zone de dakplaten nog goed vastzitten. De gootkappen aan de binnenrand van het dak worden nagekeken en waar nodig gerepareerd.

Lange termijn acties
Naast de periodieke constructieve inspectie wordt de bevestiging van de dakplaten eveneens periodiek geïnspecteerd. Hiervoor wordt een meerjarig contract afgesloten. De bevestigingswijze van de gootkappen wordt geanalyseerd met als doel een structureel goede oplossing te realiseren. Het sluiten van de open hoek met nieuwe dakplaten van het stadion zal nog de nodige tijd in beslag nemen.

Consequenties
Gedurende de herstelwerkzaamheden zullen een aantal vakken tot het einde van het seizoen gesloten blijven. Dit heeft consequenties voor bezoekers op de vakken R, S, T en U. Supporters met een Seizoenkaart of Passe Partout voor één van deze vakken zullen we persoonlijk informeren over de gevolgen die dit heeft voor toegang tot de wedstrijden tot het einde van dit seizoen. Voor de overige vakken hebben de herstelwerkzaamheden vooralsnog geen consequenties.

ADO Den Haag betreurt het dat uitstel van de wedstrijd deze vrijdag nodig was, tegelijkertijd zijn wij blij dat het is gelukt deze wedstrijd te verplaatsen waardoor we met supporters in ons eigen Cars Jeans Stadion kunnen spelen.