Nieuws

Tussen het afgelopen seizoen en de volgende jaargang kijkt ADO Den Haag terug op enkele maatschappelijke projecten en activiteiten die plaatsvonden in het afgelopen seizoen. Met in deel dertien: de Dik Hooimeijer Prijs.

Ontstaan Dik Hooimeijer Prijs
Dik Hooimeijer was bestuurslid van het eerste uur van de stichting ADO Den Haag in de Maatschappij en was als directeur van Welzijnsinstelling Mooi nauw betrokken bij de sociaal-maatschappelijke projecten van ADO Den Haag. Na zijn overlijden heeft ADO Den Haag in de Maatschappij besloten de verdiensten van Dik Hooimeijer voor de club en de stichting met deze jaarlijkse prijs te eren.

Dik Hooimeijer Prijs 2019
De jury had drie prijzen klaarliggen voor de acht genomineerde organisaties/personen. De verschillen waren klein, waarbij er werd gekeken naar de volgende criteria: innovativiteit, kleinschaligheid, buurtgerichtheid, frequentie (structurele aard) en noodzaak.

Juryvoorzitter Annemarie van Veldhuizen reikte met Lex Schoenmaker de eerste prijs uit aan het Project Speeltuin app, waarbij met behulp van een modern medium kinderen worden gestimuleerd om meer buiten te spelen. De gedeelde tweede prijs met het thema eenzaamheid ging naar de volgende projecten: (1) Sportactiviteiten voor eenzame jongeren van 18 tot 35 jaar in Laakkwartier en (2) Samen Sport, om eenzaamheid onder ouderen van 55 jaar en ouder tegen te gaan in de Schilderswijk.

De drie organisaties kregen een geldbedrag van respectievelijk 1.500, 500 en 500 euro. Het beschikbaar stellen van het bedrag van 2.500 euro is mogelijk gemaakt door de Lammertink Groep, Winkelman en Van Hessen, Vrienden van Xtra en ADO Den Haag in de Maatschappij.

Vanaf half augustus 2020 kunnen organisaties uit Den Haag en omgeving een project of initiatief aanmelden voor de Dik Hooimeijer Prijs 2020.

FACT
Drie organisaties wonnen in 2019 een voor de derde keer georganiseerde Dik Hooimeijer Prijs.

dik flashback