Nieuws

Tussen het afgelopen seizoen en de volgende jaargang kijkt ADO Den Haag terug op enkele maatschappelijke projecten en activiteiten die plaatsvonden in het afgelopen seizoen. Met in deel zes: Playing for Success.

Positieve boost
Playing for Success Den Haag is een naschools project voor kinderen van 10 tot en met 13 jaar, die vastlopen op school en wel een positieve boost kunnen gebruiken. Dit wordt bereikt door deze kinderen na schooltijd een uitdagende en motiverende leeromgeving te bieden, oftewel leren in een WOW-omgeving. In die leeromgeving wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid, de motivatie, de samenwerking en een positiever zelfbeeld.

Het Cars Jeans Stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; het draagt allemaal bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen.

In het seizoen 2019/2020 deden er 12 scholen met in totaal 90 kinderen mee aan het programma van Playing for Success op dinsdag, woensdag en donderdag in het Perscentrum van het Cars Jeans Stadion. Vanwege het coronavirus kon de laatste periode, met drie groepen, niet meer plaatsvinden. In juni kon nog wel de laatste les van de drie groepen uit periode twee worden georganiseerd.

Dit seizoen bestond de mooie samenwerking tussen ADO Den Haag en Playing for Success 10 jaar! In deze samenwerking stelt ADO Den Haag drie dagen per week het Perscentrum ter beschikking als leercentrum, krijgen de kinderen een rondleiding door het Cars Jeans Stadion, vertellen medewerkers van ADO Den Haag over hun beroep, brengen de spelers een bezoek aan het leercentrum en kunnen de kinderen één wedstrijd gratis bezoeken. De samenwerking met onder meer ADO Den Haag zorgt ervoor dat er al tien jaar mooie resultaten behaald worden door de stichting Playing for Success Den Haag!

De kinderen, verdeeld over zes groepen in twee periodes, bezochten de twee wedstrijden van ADO Den Haag tegen respectievelijk Vitesse en sc Heerenveen. Tijdens één van de lessen van Playing for Success ontmoeten de leerlingen enkele spelers of speelsters van ADO Den Haag. Een spannende activiteit waarbij je van alles kan vragen aan de spelers of speelsters! Het doel is daarbij dat de kinderen in een positieve sfeer op de voorgrond durven te treden en iets van hun schroom verliezen. De sfeer wordt al weer wat meer ontspannen wanneer zij na afloop met de spelers op de foto mogen.

De volgende spelers en speelsters bezochten de zes groepen: Bilal Ould-Chikh, Aleksandar Bjelica, Donny Gorter, Pawel Cibicki, Robin Polley, Elson Hooi, Dion Malone, Erik Falkenburg, Shanique Dessing, Priscilla Mesker, Sam Stubbs en Jordan Spence.

FACT
Circa 90 kinderen uit de groepen 7 en 8 van 12 scholen kregen 72 lessen in het Perscentrum van het Cars Jeans Stadion.

template pfs flashback