Nieuws

Op vrijdag 22 februari werd de “Haagse Norm” uitgenodigd tijdens de VO Voetbal League om alle deelnemers te voorzien van een interactieve bijeenkomst over Sportiviteit en Respect. Louise Vonk en Hikmet Weeling gingen met de leerlingen in gesprek over respect en gedrag op en rond het voetbalveld.

De VO Voetbal League wilt door middel van verschillende themabijeenkomsten de deelnemers educatief ontwikkelen. Hierbij draagt de VO Voetbal League zijn steentje bij aan de maatschappelijke ontwikkeling met “meer dan voetbal” als uitgangspunt. De Haagse Norm is een initiatief voor de Haagse voetbalverenigingen georganiseerd door de gemeente Den Haag en de KNVB. Een voorbeeld van de afspraken die zijn gemaakt en vastgelegd zijn: “geef elkaar een hand voor en na de wedstrijd”, “ouders blijven buiten het speelveld” en “moedig je kind aan”. De rest is voor coaches en arbitrage.

Doordat niet alle deelnemers lid zijn van een voetbalvereniging beschikken zij niet over de kennis om respect en sportiviteit toe te passen voor, tijdens en na een voetbalwedstrijd. Met de “Haagse Norm” wilt de VO Voetbal League alle deelnemers uitleggen wat deze begrippen in het voetbal betekenen. Zo kunnen de deelnemers deze theorie ook buiten de VO Voetbal League toepassen.De “Haagse Norm” werd gelijk toegepast door de spelers. Zij gaven elkaar voor de wedstrijd een hand en liepen na de wedstrijd samen lachend het veld af. Ook de scheidsrechters (die het af en toe moeten ontgelden) werden positief benaderd en met respect behandeld.

De organisatie zal de “Haagse Norm” verder implementeren in de VO Voetbal League. ADO Den Haag in de Maatschappij wil de “Haagse Norm” bedanken voor de themabijeenkomsten en hun aandeel in het  verder ontwikkelen van de ADO Den Haag VO Voetbal League.

Meer weten over de Haagse Norm? Kijk op de website: www.haagsenorm.nlMeer informatie over de ADO Den Haag VO Voetbal League is te vinden op www.vovoetballeague.nl en #ADOVOVL op Instagram!