Maatschappelijk

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) en de thema’s die daarin zijn benoemd is de afgelopen jaren de samenwerking vormgegeven tussen de Stichting Jeugd en Alcohol, het JOGG en de Sportbonden/ NOC*NSF. De partijen geloven in het bundelen van krachten en het verbinden van thema’s van het NPA om een gezonde leefstijl bij jongeren te bevorderen. De gezamenlijke ambitie om Nederland vitaler te maken is groot met het geloof in een integrale benadering op lokaal niveau.

Sportvereniging als voorbeeld van gezonde omgeving

NOC*NSF en Stichting Jeugd en Alcohol hebben in 2018 het Nationaal Preventieakkoord getekend, met als doel sporten en bewegen in een gezonde omgeving te laten plaatsvinden. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet op een prettige en gezonde plek als een sportvereniging, waar je lekker en gezond kunt eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag!

Informatie bijeenkomst bij ADO Den Haag

Voorafgaand de wedstrijd ADO Den Haag – Jong PSV op 11 maart 2022 werd door kinderarts Nico van der Lely van stichting Jeugd en Alcohol en JOGG-Teamfit coach Eveline Pleijte voorlichting gegeven over een gezonde sportomgeving waarbij Van der Lely vooral inging op de effecten van alcoholgebruik op de jeugd in de sportverenigingen. Sport- en beweegprofessional Silvia Bos leidde de bijeenkomst en startte de avond met een interactie waarbij de aanwezige verenigingen uitgedaagd werden om hun eigen verhaal te vertellen en vooral ook om te reageren op de vragen en verhalen van de andere verenigingen.
In totaal waren 30 deelnemers aanwezig. Zij vertegenwoordigden voornamelijk voetbalverenigingen uit Den Haag, Delft en omgeving, maar ook een rugbyclub en tennisvereniging waren aanwezig.

Meest schadelijke drug

Na de introductie nam dr. Nico van der Lely iedereen in zijn verhaal mee over welke negatieve effecten alcoholgebruik kan hebben op de jeugd.
Niet crack of heroïne, maar bovenaan een nieuw samengestelde lijst van de meest schadelijke drugs staat alcohol.“
De presentatie was een mooie afwisseling van wetenschappelijke feiten en persoonlijke ervaringen van Van der Lely op de eerste hulp, waardoor iedereen voor zichzelf een goed beeld kon vormen over de schadelijke effecten van alcohol op de korte en op de lange termijn. Dr. Nico van der Lely gaf deze effecten ook overzichtelijk weer in zijn presentatie.
Korte termijn
- Zelfoverschatting, loslaten remmingen
- Agressie toename, seksueel risicogedrag
- Alcohol vergiftiging
- Verminderde spier coördinatie, ongelukken
- Braken, stuipen, black outs
Lange termijn
- Verlies IQ
- Verhoogde kans op kanker
- Verhoogde kans FAS nageslacht (hersenaandoening veroorzaakt door alcohol tijdens de zwangerschap)
- Overgewicht, depressie, psychosen en angststoornissen

Oorzaken achter stijging in alcoholgebruik

Veel jongeren drinken vanaf 2004/2005 veel meer zoete en/of sterkere alcoholische dranken. Denk hierbij aan de wodka en andere mixdrankjes. Ondanks dat er veel alcohol in deze mixdrankjes zit, drinken ze deze dranken weg als onschuldige limonade.
Een andere reden is dat ouders vaak lang niet zo streng zijn als ze denken te zijn. Ze geven eerder toe en halen zelfs alcoholische dranken voor hun kinderen onder de 18 jaar in huis. Om maar niet te spreken over zelf ‘het goede voorbeeld’ geven.
Het effect van drinken op jonge leeftijd kan veel schade op latere leeftijd geven, want het drinken van alcohol veroorzaakt hersenschade bij kinderen. Wanneer kinderen al onder de 16 jaar beginnen met het drinken van alcohol, hebben zij 4 tot 6 keer meer kans op veel gebruik op latere leeftijd.
Een gevaar bij veel alcoholgebruik bij de jeugd is dat ze niet de uiterlijke kenmerken vertonen van “dronken” zijn, maar ze gaan in één keer ‘out’. Dit maakt het dronken zijn voor de jongeren echt heel gevaarlijk en heeft het soms zelfs een dodelijke afloop.
Het is belangrijk dat iedereen zich heel bewust wordt van de gevaren van alcoholgebruik bij jongeren en dat ouders en andere volwassenen zelf het goede voorbeeld geven en de jeugd op hun alcoholgebruik durft aan te spreken en zelf hun verantwoording laat nemen.

Welke stappen kan je als vereniging nemen?

Verenigingen die graag met hun jeugd aan de slag willen gaan om hen bewust te maken van de gevaren van alcohol, kunnen bij Team:Fit aankloppen voor ondersteuning en (kosteloos) advies.
Meer informatie vind je op de website van Team:Fit
Ook kan je als sportvereniging terecht bij NIX18.  Hier kan je gratis artikelen bestellen ter ondersteuning van acties voor de kantine van de club. De site van NOC*NSF geeft tevens informatie op alcohol en sport. 

ADO Den Haag werd bedankt voor haar gastvrijheid en helaas konden de gasten maar 20 minuten genieten van de verlate wedstrijd, die vanwege een stroomstoring werd gestaakt. Misschien moeten we het nog eens over doen?

Over Stichting Jeugd en Alcohol

De Stichting Jeugd en Alcohol houdt zich bezig met de directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind. Deze schade voor kind, omgeving en samenleving wil de Stichting vaststellen, onderzoeken en zo mogelijk voorkómen. Alcoholgebruik leidt niet alleen tot gezondheidsschade op korte maar ook op de langere termijn. De beschadiging van de hersenen bij de jeugd kan voor een verlies aan IQ zorgen in Nederland. Daarnaast kan een verminderde ontwikkeling van de hersenen betekenen dat de emotionele en impulscontrole ontoereikend zijn. De samenleving leidt grote (financiële) schade door alcoholmisbruik. Niet alleen medische kosten, maar ook verlies in arbeidsproductiviteit, vernieling, politie-inzet en op de lange termijn intellectuele schade voor de samenleving als geheel. De Stichting Jeugd en Alcohol is in dit kader actief, zowel wetenschappelijk als ook door middel van voorlichting en advisering, zo ook in de sportwereld.

Over JOGG-Teamfit

Teamfit is de werkwijze waarmee JOGG zich onder andere inzet voor een gezondere sportomgeving. Sportverenigingen kunnen naast gezonder aanbod in de kantine ook aan de slag met een rookvrij sportterrein én verantwoord alcoholbeleid. De JOGG-Teamfit coach adviseert de sportverenigingen hierbij, bijvoorbeeld met het opstellen van alcoholbeleid bij sportverenigingen. Denk daarbij aan het vaststellen van schenktijden en het aanbieden van een alcoholvrije variant. Clubs krijgen hierbij materiaal vanuit de NIX18 campagne.

Over NOC*NSF

NOC*NSF is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Negentig landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 13 geassocieerden) zijn aangesloten bij NOC*NSF en vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters.

Foto’s: Angelo Blankespoor en ADO Den Haag in de Maatschappij