Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Het fonds komt voort uit een fusie tussen de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage en de VSB Bank in 1992. Fonds 1818 is een jong vermogensfonds met oude wortels. De basis werd gelegd aan het einde van de 18de eeuw. Toen werd de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht. In 1818 stichtte de Haagse afdeling van 't Nut de Nutsspaarbank te 's Gravenhage. Na de fusie tussen de Nutsspaarbank en de VSB Bank werd een bedrag in aandelen gestort in een stichting met als doel het ondersteunen van maatschappelijke projecten: het VSB Fonds Den Haag e.o.
In 2001 veranderde deze stichting haar naam in Fonds 1818.

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Fonds 1818 steunt en stimuleert verenigingen, stichtingen en informele jongerengroepen bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten. Dit gebeurt met geld en met kennis.

De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, milieu, natuur, sport, zorg en welzijn. Zoals festivals, moeder-kindcentra, voorstellingen op scholen, of de inrichting van een locatie. Fonds 1818 heeft verschillende aandachtsgebieden met elk een eigen missie. De algemene criteria gelden voor alle aanvragen.

Meer informatie is te vinden op www.fonds1818.nl