Nieuws

Tussen het afgelopen seizoen en de volgende jaargang kijkt ADO Den Haag terug op enkele maatschappelijke projecten en activiteiten die plaatsvonden in het afgelopen seizoen. Met in deel veertien: Maatschappelijk Project Eredivisie.

In het seizoen 2019/2020 schreef ADO Den Haag zich in voor het Maatschappelijk Project Eredivisie. Een initiatief van de Vriendenloterij, maatschappelijk partner van de Eredivisie, om de maatschappelijke inspanningen van de Eredivisieclubs zichtbaar te maken en om de maatschappelijke impact van het voetbal te vergroten.
Alle achtien Eredivisieclubs konden maatschappelijke initiatieven indienen die bijdragen aan een gezonde en sterke samenleving.

Voor ADO Den Haag in de Maatschappij was het initiatief de kans om het nieuwe project ‘ADO Den Haag voor Iedereen’ in te schrijven en kans te maken op een financiële bijdrage van maximaal 50.000 euro. Met dit nieuwe project wil ADO Den Haag in de Maatschappij verbinding leggen tussen verschillende stadsdelen en doelgroepen. Hiervoor worden evenementen georganiseerd in een wijk waar twee andere stadsdelen op bezoek komen. De sportieve verbinding met voetbal zal gepaard gaan met een culturele verbinding. Zo krijgen stadsdelen en wijken een beter beeld over elkaar, wat naar verwachting zal leiden naar wederzijds begrip en respect. 

Na enkele weken ontving de stichting het goede nieuws. Samen met FC Twente en FC Utrecht was ADO Den Haag in de Maatschappij genomineerd voor het Maatschappelijk Project Eredivisie 2020. Ter promotie werd er een filmpje opgenomen met Danny Bakker waarin het project moest worden gepresenteerd aan de achterban, die vervolgens konden gaan stemmen op hun favoriete project. 

Uiteindelijk werd er op dinsdag 28 januari, tijdens de uitzending van ‘Koffietijd’, bekendgemaakt wie er met de hoofdprijs vandoor ging. Kees Brouwers was als afgevaardigde van ADO Den Haag aanwezig én mocht het project nog even nader toelichten in de uitzending. Naast de stemming beoordeelde de vakjury, bestaande uit Michiel Verboven, Jaap de Groot en Carole Thate, de inzendingen op originaliteit, professionaliteit en maatschappelijke relevantie. Journalist Jaap de Groot vertegenwoordigde deze jury en maakte het eindklassement bekend.

De jury betitelde ‘ADO Den Haag voor iedereen’ als een project dat met een competitie verschillende wijken aan elkaar verbindt: een mooi wijkgericht project, met een brede doelgroep, dat uitgaat van de kracht van de club. ‘ADO Den Haag voor iedereen’ zegt het allemaal.

Met deze krachtige woorden kwam ADO Den Haag op een gedeelde tweede plek, en ontving 30.000 euro voor hun maatschappelijke initiatief. Een prachtig resultaat om dit nieuwe, innovatieve en uitdagende project verder vorm te geven.

FACT
De eerste pilotedities van ‘ADO Den Haag voor Iedereen’ worden naar verwachting georganiseerd in het voorjaar van 2021.

VIDEO
Promotiefilmpje met Danny Bakker