Deze week bereikte ons het trieste bericht dat onze voormalige Veiligheidscoördinator Jan Boer op 67-jarige leeftijd aan kanker is overleden.

Jan vervulde de functie van VC in de periode 1998-2001; daarvoor was hij werkzaam bij Politie Haaglanden. Onder zijn leiding is er een nieuwe structuur aangebracht in o.a. de stewardorganisatie. Na zijn werkzame leven is Jan Boer van zijn VUT gaan genieten en op enig moment naar Zuid-Afrika verhuisd. Aldaar heeft zijn ziekte zich geopenbaard, waarop hij is teruggekeerd naar Nederland.

Afgelopen zondag 14 maart is Jan overleden. ADO Den Haag wenst zijn vrouw Esther, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Jan Boer wordt vrijdag 19 maart a.s. in Bergen op Zoom gecremeerd.