Menzis is een moderne professionele zorgverzekeraar met wortels in de Haagse regio. Al meer dan honderd jaar komt de organisatie op voor de belangen van verzekerden in en om Den Haag. We hebben baanbrekend werk verricht om de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken.

Breed pakket voorzieningen

De organisatie kent drie onderdelen: de zorg, de apotheek en de zorgservice. Hierdoor kan Menzis een breed pakket voorzieningen bieden, dat voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Handhaven van het huidige niveau lijkt door de overheidsbezuinigingen in de gezondheidszorg niet meer vanzelfsprekend. Maar net als de afgelopen eeuw maakt Menzis zich sterk voor toegankelijkheid, bereikbaarheid en beheersbare kosten van de gezondheidszorg voor alle mensen.

Waarom partner van ADO Den Haag in de Maatschappij?

Menzis Zorgverzekeraar is net als ADO Den Haag zeer betrokken bij het welzijn van alle inwoners van de regio Haaglanden. De stichting “ADO Den Haag in de Maatschappij” gaat zich onder andere inzetten voor de verbetering van de gezondheid van deze mensen. Wij tonen onze maatschappelijke betrokkenheid door het ondersteunen van ADO Den Haag in de Maatschappij, financieel maar ook met alle kennis die Menzis als zorgverzekeraar heeft opgebouwd in haar 120 jarige historie.