ADO Den Haag is een volksclub met een voetbalhistorie van ruim 115 jaar en is onlosmakelijk verbonden aan de stad Den Haag en haar regio. De club verricht al vele jaren een ruim aanbod aan sociaal maatschappelijke activiteiten en laat daarmee zien midden in de samenleving te staan, want ADO Den Haag is voor iedereen. Om deze activiteiten goed te borgen, is op 13 september 2011 een aparte stichting opgericht: ADO Den Haag in de Maatschappij.

Officiële start stichting

22 oktober 2011 heeft, voorafgaand aan de wedstrijd ADO Den Haag – NEC, de officiële start plaatsgevonden van de stichting ADO Den Haag in de Maatschappij in het Kyocera Stadion.

De stichting werd voorgesteld (voorzitter is Dick Vierling, secretaris is Dik Hooimeijer van stichting Mooi en penningmeester is Marco Esser van Marketing Den Haag en lid van Raad van Commissarissen) en de partners van de stichting tekenden de overeenkomsten met ADO Den Haag in de Maatschappij. Daarna werd het bord met de huidige partners onthuld door de directeur Sport van de gemeente Den Haag, Arie Sterkenburg. Dit bord heeft een aantal jaren in de centrale hal van het stadion gehangen. Bij de officiële start van de stichting waren ca. 60 gasten aanwezig.

Stichting

Eind 2010 - begin 2011 is in samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal de mogelijkheid onderzocht om een stichting op te richten voor de sociaal-maatschappelijke activiteiten die ADO Den Haag al jaren uitvoert. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van de stichting ADO Den Haag in de Maatschappij op 13 september 2011.

Formele stap

Het NISB heeft ADO Den Haag een kunstwerk van Ellen Endhoven aangeboden en feliciteert de club met de formele stap die zij heeft gezet om de maatschappelijke projecten nog meer vorm en inhoud te geven. Het NISB heeft de maatschappelijke aanpak van ADO Den Haag gepresenteerd tijdens het internationale TAFISA (The Association For International Sport for All) congres.

Wist je dat het project De Held al ruim 20 jaar bestaat?

De Held is in september 1996 begonnen bij de PH Schreuderschool in de Schilderswijk in Den Haag, en is in het seizoen 2017- 2018 bezig met haar 22e seizoen! ADO Den Haag was de eerste BVO die structureel begon met een sociaal-maatschappelijk project. Het is een project waarbij spelers van ADO Den Haag 15 - 20 keer per jaar groepen 7 van het basisonderwijs bezoeken. Deze schoolbezoeken worden in samenwerking met Stichting MOOI georganiseerd. Gezamenlijk met de spelers wordt een gastles verzorgd die twee uur duurt. Tijdens deze gastles gaan de spelers met de kinderen in gesprek over drie thema’s. Respect is daarbij het kernbegrip.

15 jaar De Held! Gastles met Lex Immers en Jens Toornstraat op de P.H. Schreuderschool (september 2011)

De Founding partners van ADO Den Haag in de Maatschappij