Belangrijke doelstellingen van de stichting

  1. Bieden van toekomstperspectief aan jongeren door combinatie van voetbaltraining en schoolprestatie;
  2. Leveren van een bijdrage aan bestrijding pesten, racisme, homofobie en zinloos geweld;
  3. Wedstrijdbezoek mogelijk maken voor meerdere doelgroepen;
  4. Bieden van leerwerkplekken en stageplaatsen;
  5. Achterstand op het gebied van taal, rekenen, ICT verminderen en vergroten van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van kinderen;
  6. Inwoners regio Haaglanden (alle doelgroepen) aanzetten tot een gezonde leefstijl en in beweging krijgen en/of houden;
  7. Het creëren van activiteiten en faciliteiten voor kankerpatiënten;
  8. Mensen van verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen;
  9. Versterken eigenwaarde van kinderen (in de wijken).

2020 12 09 skillgames g storks 059