Ga direct naar paginainhoud Ga direct naar laatste nieuws Maak kennis met de unieke Blindentribune Bestel uw Tickets Meer informatie toegankelijkheid Kyocera Stadion Parkeren en Route naar Kyocera Stadion Bestel ADO Den Haag merchandise in de fanshop

Belangrijke doelstellingen van de stichting

  1. Bieden van toekomstperspectief aan jongeren door combinatie van voetbaltraining en schoolprestatie;
  2. Leveren van een bijdrage aan bestrijding pesten, racisme, homofobie en zinloos geweld;
  3. Wedstrijdbezoek mogelijk maken voor meerdere doelgroepen;
  4. Bieden van leerwerkplekken en stageplaatsen;
  5. Achterstand op het gebied van taal, rekenen, ICT verminderen en vergroten van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van kinderen;
  6. Inwoners regio Haaglanden (alle doelgroepen) aanzetten tot een gezonde leefstijl en in beweging krijgen en/of houden;
  7. Het creëren van activiteiten en faciliteiten voor kankerpatiënten;
  8. Mensen van verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen;
  9. Versterken eigenwaarde van kinderen (in de wijken).