Heb jij een goed initiatief op het gebied van educatie, participatie of gezondheid voor de mensen in Den Haag? Voor 2021 kan vanaf september een aanvraag worden ingediend voor een bijdrage aan een initiatief.
Dien jouw aanvraag uiterlijk in op maandag 15 november 2021 en maak kans op een geldbedrag van € 1.500,- !

Ontstaan Dik Hooimeijer Prijs

Dik Hooimeijer was bestuurslid van het eerste uur van stichting ADO Den Haag in de Maatschappij en was als directeur van Welzijnsinstelling Mooi nauw betrokken bij de sociaal-maatschappelijke projecten van ADO Den Haag. Zo was hij de geestelijk vader van het project De Held. Dit project, waarbij spelers van ADO Den Haag in scholen lesgeven over anti-discriminatie en anti-pestgedrag, bestaat al meer dan 20 jaar. Met deze jaarlijkse prijs eert ADO Den Haag in de Maatschappij de verdiensten van Dik Hooimeijer voor de club en de stichting.

Zo werkt het

Als non-profitorganisatie of als inwoner van Den Haag kun je jouw initiatief tot 15 november 2021 indienen met het aanvraagformulier. 
Het beste initiatief ontvangt de Dik Hooimeijer Prijs. Bij de prijs hoort een geldbedrag van € 1500,-. Met deze bijdrage kan een goed initiatief gerealiseerd worden. Het begint met een goed idee. Zoals ooit De Held werd bedacht. We zijn op zoek naar initiatieven die er op hun manier aan bijdragen dat mensen in de buurt zich met elkaar verbinden, dat iedereen mee kan doen (met sport, onderwijs of buurtactiviteiten). Projecten die eraan bijdragen dat jongeren goed met elkaar omgaan, ongeacht hun achtergrond. Initiatieven die ervoor zorgen dat mensen niet worden uitgesloten, maar gewoon kunnen meedoen. Dat type initiatieven, in de geest van Dik Hooimeijer; daar zijn we naar op zoek!

btn hooimeijer

Waar moet jouw initiatief aan voldoen?

- Alleen inwoners van de regio Haaglanden of Haagse non-profit organisaties zoals sportverenigingen, welzijnsorganisaties, stichtingen en wijkberaden kunnen een aanvraag indienen.

- De activiteit vindt plaats in de periode van november 2021 en 30 juni 2022.

- Als een initiatief via een andere gemeentelijke of landelijke subsidieregeling voor hetzelfde initiatief al een subsidie ontvangt, komt het niet in aanmerking.

- De voorgestelde activiteit is passend bij de situatie in de buurt en bestaat nog niet op deze locatie.

- Het betreft een activiteit op het gebied van participatie, educatie of gezondheid.

- De activiteit speelt in op de behoeftes van de gekozen doelgroep(en).

- De activiteit heeft een duidelijk doel geformuleerd.

- Er wordt beschreven hoe de resultaten worden geëvalueerd.

- De activiteit is kostendekkend en heeft een sluitende begroting.

Beoordeling

Een selectiecommissie met onder andere Annemarie Hooimeijer zal de aanvragen op bovenstaande criteria beoordelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal  de winnaar van de Dik Hooimeijer Prijs bekend worden gemaakt.

Met dank aan:

sponsoren site2