Heb jij een goed initiatief op het gebied van ontwikkeling, participatie of gezondheid voor de mensen in Den Haag? Voor 2022 kan vanaf september een aanvraag worden ingediend voor een bijdrage aan een initiatief.
Dien jouw aanvraag uiterlijk in op vrijdag 21 oktober 2022 en maak kans op een geldbedrag van € 1.500,- !

Ontstaan Dik Hooimeijer Prijs

Dik Hooimeijer (1954-2016) was bestuurslid van het eerste uur van stichting ADO Den Haag in de Maatschappij en was als directeur van Mooi Welzijn nauw betrokken bij de sociaal-maatschappelijke projecten van ADO Den Haag. Zo was hij de geestelijk vader van het project De Held. Dit project, waarbij spelers van ADO Den Haag in scholen lesgeven over anti-discriminatie en anti-pestgedrag, bestaat al meer dan 25 jaar. Met deze jaarlijkse prijs eert ADO Den Haag in de Maatschappij de verdiensten van Dik Hooimeijer voor de club en de stichting.

Zo werkt het

Als non-profitorganisatie of als inwoner van Den Haag kun je jouw initiatief tot 21 oktober 2022 indienen met het aanvraagformulier. 
Het mooiste initiatief ontvangt de Dik Hooimeijer Prijs. Bij de prijs hoort een geldbedrag van € 1500,-. Met deze bijdrage kan een goed initiatief gerealiseerd worden. Het begint met een goed idee. Zoals ooit De Held werd bedacht. We zijn op zoek naar kleinschalige initiatieven die er op hun manier aan bijdragen dat mensen in de buurt zich met elkaar verbinden, dat iedereen mee kan doen (met sport, onderwijs of buurtactiviteiten), waar talenten ontdekt en ontwikkeld worden. Projecten die eraan bijdragen dat jongeren goed met elkaar omgaan, ongeacht hun achtergrond. Initiatieven die ervoor zorgen dat mensen niet worden uitgesloten, maar gewoon kunnen meedoen, gebruik makend van hun kwaliteiten. Dat zijn de initiatieven, in de geest van Dik Hooimeijer, die het verschil maken en waar we naar op zoek zijn!

btn hooimeijer

Waar moet jouw initiatief aan voldoen?

- Alleen inwoners of bewonerscollectieven van de regio Haaglanden of Haagse non-profit organisaties zoals sportverenigingen, welzijnsorganisaties, stichtingen en wijkberaden kunnen een aanvraag indienen.

- De activiteit vindt plaats in de periode van 1 november 2022 - 30 juni 2023.

- Als een initiatief via een andere gemeentelijke of landelijke subsidieregeling voor hetzelfde initiatief al een subsidie ontvangt, komt het niet in aanmerking voor deze prijs.

- De voorgestelde activiteit sluit aan bij een maatschappelijk vraagstuk in de wijk en bestaat nog niet op deze locatie.

- Het betreft een activiteit op het gebied van participatie, ontwikkeling of gezondheid.

- De activiteit speelt in op de behoeftes van de gekozen doelgroep(en).

- De activiteit heeft een duidelijk doel geformuleerd.

- Er wordt beschreven hoe de resultaten worden geëvalueerd, en bij voorkeur heeft het project een duurzaam karakter.

- De activiteit is kostendekkend en heeft een sluitende begroting.

Beoordeling

Een selectiecommissie met onder andere Annemarie Hooimeijer zal de aanvragen op bovenstaande criteria beoordelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal  de winnaar van de Dik Hooimeijer Prijs bekend worden gemaakt.

Met dank aan:

sponsoren site2