ANBI status

De stichting ADO Den Haag in de Maatschappij heeft een verzoek ingediend bij de belastingdienst om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI.
Dit betekent dat de giften welke gedaan zijn aan onze Stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker!

Volgens de nieuwe voorwaarden ANBI staat per 1 januari 2014 de volgende informatie beschikbaar op de website:

NAAM INSTELLING
Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij

RSIN
850924893

CONTACTGEGEVENS
Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij
Haags Kwartier 55
2491 BM Den Haag
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoonnummer: 070 – 3054555
KVK: 53554426
Bankrekening:NL26 RABO 0166 8973 02

DOELSTELLING
Met de aantrekkingskracht en het bindend vermogen van ADO Den Haag ondersteunen wij maatschappelijke organisaties bij het realiseren van hun doelen op het gebied van de bevordering van gezondheid, participatie en educatie bij de inwoners van de regio Haaglanden.

BELEIDSPLAN/JAARPLANNING
Is opvraagbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.

NAMEN BESTUURDERS
Dhr. M.J.W. Esser              - Voorzitter
Dhr. E. Reijntjes                 - Penningmeester 
vacature                             - Secretaris
Mevr. E.N. Blom                 - Lid
Dhr. W. von Brucken Fock - Lid

BELONINGSBELEID
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed.
De stichting heeft vier werknemers in dienst.
De stagiaires lopen allemaal vrijwillig stage en krijgen geen stagevergoeding. Wel wordt de VOG vergoed door Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
Op de website www.adodenhaagindemaatschappij.nl wordt regelmatig verslag gedaan van de activiteiten. Tevens vindt u hier het jaarverslag over het seizoen 2021-22.
Uitgebreide rapportages zijn op te vragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Tevens korte verslagen en filmpjes van de activiteiten via social media:
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ado-den-haag-in-de-maatschappij
Twitter: @ADOMaatschappij
Facebook: www.facebook.com/adoindemaatschappij
YouTube: www.youtube.com/user/ADOindeMAATSCHAPPIJ

FINANCIËLE VERANTWOORDING
De financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening is opvraagbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.