Nieuws

Op woensdag 12 januari volgden de deelnemers aan het project Leven als een ADO-Prof! op het Cruyff Court ADO Den Haag in Escamp een interessante Fair Play workshop, gegeven door de Anne Frank Stichting. In het gebouw van BBS Kleurrijk gingen de kinderen uit Escamp met elkaar in gesprek over situaties waarin discriminerende dingen werden gezegd en werd met elkaar gediscussieerd over racisme.

De Anne Frank Stichting zet zich onder andere in om het probleem van racisme en discriminatie op het voetbalveld aan te pakken door middel van het ontwikkelen van trainingen. De Anne Frank Stichting maakt thema’s als vooroordelen en racisme bespreekbaar. De Anne Frank Stichting heeft hierin als motto: Want voetbal verbindt! Als profvoetballer kan je ook te maken krijgen met discriminatie en racisme en is het belangrijk om een voorbeeld te zijn voor de andere.

Afgelopen woensdag zaten de kinderen samen in het leslokaal waarbij de workshop werd afgetrapt met een uitleg over wie Anne Frank was en hoe de invulling van de workshop eruit zou zien. De kinderen waren gelijk enthousiast toen zij met een tablet aan de slag mochten om een game te spelen. Tijdens deze game werd een verhaallijn afgewerkt met verschillende situaties. In deze situaties hadden de acteurs verschillende rollen namelijk toeschouwer, helper of dader. Het was telkens aan de kinderen om aan te geven welke persoon zij in de verschillende situaties zouden kiezen. Na de game kwam er een overzicht van welke persoon je in de situaties was geweest. Na de game werden de verschillende situaties met elkaar besproken en gingen de kinderen met elkaar in gesprek waarom zij voor een bepaalde persoon hadden gekozen.

Het tweede deel van de workshop bestond uit het aan slag gaan met kaarten waar verschillende uitspraken op stonden. Op deze kaarten stonden racistische of discrimineerde teksten. Vervolgens was het aan kinderen om de kaarten op volgorde te leggen van wat zij het minst erg naar het meest erg vonden. Dit werd gedaan in twee groepen waarbij elke groep vijf kaarten kreeg. De deelnemers gingen hierna weer met elkaar in gesprek om de keuzes te verantwoorden. Er werd erg goed nagedacht door de deelnemers over hun keuzes. Ook vonden er interessante gesprekken plaats over waarom iets nou echt niet gezegd kon worden, hoe er gereageerd moest worden op uitspraken en hoe het opgelost kon worden.

De les werd beëindigd door over eigen ervaringen te praten en hoe de kinderen in die situaties hadden gereageerd. De kinderen waren gedurende de hele workshop geconcentreerd bezig. Men kon merken aan de deelnemers dat ze erg enthousiast waren en het een boeiend onderwerp vonden.

Met de Fair Play Game wil ADO Den Haag in de Maatschappij in samenwerking met de Anne Frank Stichting racisme en discriminatie bespreekbaar maken onder de wijkteams van het project Leven als een ADO-Prof!. Meer informatie over de Fair Play Game van de Anne Frank Stichting is hier te vinden.