Nieuws

Woensdag 1 december rondde Cruyff Court ADO Den Haag in Escamp als eerste wijkteam het ‘Move in 1 dag’ traject af. In een aangepaste vorm van de normale les ondersteunde dit team haar buurt met een ‘Buurtbijdrage’. Tijdens twee bijeenkomsten verzonnen de deelnemers een eigen bijdrage en voerden deze uit in hun wijk.

Stichting Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van project Leven als een ADO-Prof! ontdekt de doelgroep hun talenten en waardevolle positie in de samenleving. Als profvoetballer kan je deze waardevolle positie ook gebruiken om iets terug te doen voor de samenleving.

Afgelopen woensdag ging het tweede dagdeel van de workshop van start. In de eerste week op 24 november werden de kinderen een aantal stellingen voorgelegd. In de stellingen stonden latere keuzes in het leven beschreven. Een voorbeeld hiervan was “iets doen waar je veel geld mee verdient of iets doen wat je heel erg leuk vindt”. Op deze manier konden de kinderen achterhalen wat voor hen belangrijk is en zorgt voor een persoonlijke stimulans.
Vervolgens gingen de deelnemers in groepjes de wijk in om de behoeften van buurtbewoners te achterhalen. Initiatieven als vuilniszakken wisselen, campagne tegen pesten en ramen wassen kwamen vaak naar voren. De deelnemers gingen over de mogelijke buurtbijdrages in discussie en laatstgenoemde optie werd gekozen.

Op woensdag 1 december was het de beurt aan de kinderen om de handen uit de mouwen te steken. Met emmers zeep en ramenwissers gingen de kinderen op pad. Verschillende ouderen werden netjes benaderd voor deelname om bij wederzijds goedkeuren de ramen keurig op te leveren. De kinderen deden dit met veel plezier en waren trots op het resultaat. Hiermee gaf het project een mooi inkijkje in de maatschappelijke bijdrage die (prof)voetballers leveren.

De Move in 1 dag bijeenkomsten van Stichting MOVE zijn een vast onderdeel in het programma ‘Leven als een ADO-Prof!’. Hiermee stimuleren we de wijkteams een ‘Buurtbijdrage’ te organiseren, waarmee er wordt gezocht naar verbinding en acceptatie in de wijk.