Nieuws

Project van het seizoen: VO Voetbal League

Vanuit de 15 scholen die participeren in het naschoolse sportprogramma en werken met een School Sport Coördinator kwam de sterke wens voor het nieuw leven in blazen van een VO zaalvoetballeague. Deze heeft tot aan het schooljaar 13/14 bestaan en is vanwege omstandigheden stopgezet. In oktober 2015 gaf de gemeente Den Haag de opdracht voor de organisatie van de VO-zaalvoetbalcompetitie aan de Stichting ADO Den Haag in de Maatschappij.
Naast een zinvolle vrijetijdsbesteding voor de leerlingen behelst de VO Voetbal League een breed scala aan doelen. Het zorgt voor integratie tussen verschillende scholen, wijken en haar bewoners in Den Haag, bevordert de sociale cohesie in de betrokken buurten en geeft de deelnemers via het bonus/malus systeem normen en waarden mee die levenslang meegaan.
De ADO Den Haag VO Voetbal League bevat de pijlers gezondheid, educatie en participatie en voegt deze op een dergelijke manier samen, dat de jongeren spelenderwijs bewegen en de kans krijgen op educatieve ondersteuning. Men leert trots te zijn op zichzelf en op de buurt en komt tegelijkertijd in aanraking met jongeren die een andere sociale of culturele achtergrond hebben.

In het seizoen 2016/2017 bestond de ADO Den Haag VO Voetbal League uit een zaalvoetbalcompetitie tussen 12 scholen. In het eerste jaar deden in totaal 26 teams mee, verdeeld over 3 categorieën; jongens < 14 jr (Gervane Kastaneer League), jongens < 16 jr (Danny Bakker League), en meisjes < 17 jr (Nadine Noordam League). Het totale aantal deelnemende jongeren bedroeg ca. 250 deelnemers.
De punten die de teams konden verdienen middels resultaten in de competitie (winst/verlies) konden worden aangevuld met bonuspunten die men kon verdienen door op tijd aanwezig te zijn, sportief gedrag en beleefdheid (acceptatie) naar de scheidsrechter. De teams konden extra bonuspunten verdienen d.m.v. het bijwonen van diverse maatschappelijke themabijeenkomsten.
Partners van ADO Den Haag in de Maatschappij zoals Parnassia/Brijder, GGD en After’s Cool zorgden voor de uitvoering van de themabijeenkomsten over resp. drank & drugs, gezondheid en huiswerk.

In de eerste jaren werden er finaledagen georganiseerd in het Kyocera Stadion. Later vonden de finales in Sportcampus Zuiderpark plaats. De VO Voetbal League heeft de afgelopen jaren haar nut bewezen en zal in seizoen 2021-22 worden uitgebreid met wekelijkse trainingen tijdens de competitierondes. Dat betekent dat de scholieren in het Voortgezet Onderwijs altijd een activiteit hebben op de vrijdagavond. Na de herfstvakantie start het nieuwe seizoen!

Een-tweetje met de samenleving

collage een tweetje 16 17 web

ADO-spelers 2016-17

collage1617 web