Nieuws

Op vrijdag 20 augustus jl. zijn in het Cars Jeans Stadion alsnog de prijswinnaars van de Dik Hooimeijer Prijs in het zonnetje gezet. Dit keer een bescheiden feestje met de vier prijswinnaars van 2020, in aanwezigheid van de sponsoren van de prijs (Hans Lammertink Groep en de Vrienden van Xtra), het bestuur van ADO Den Haag in de Maatschappij en onze ambassadeur Lex Schoenmaker. Omdat de juryvoorzitter Annemarie van Veldhuizen (partner van wijlen Dik Hooimeijer) helaas verhinderd was, hebben de dochters van Dik (Joos en Hester) het uitreiken van de checks voor hun rekening genomen.

Voorafgaand aan de wedstrijd van ADO Den Haag tegen Emmen heette Hans Roskam, namens het bestuur van ADO Den Haag in de Maatschappij, alle aanwezigen hartelijk welkom. Omdat de prijswinnaars al eerder over het geldbedrag beschikten, konden ze ons allen bijpraten wat er met de prijs was gebeurd en welke resultaten dat tot nu toe al had opgeleverd.
De Hofstad Dammers hadden een corona-proof dam-event ingediend wat inmiddels door de landelijke dambond is geadopteerd en in Groningen ook al is uitgevoerd. De Haagse Beppies uit de wijk Transvaal kozen voor verbinding in de strijd tegen eenzaamheid en continueerde in wijkcentrum Bario het samen eten project van de Participatiekeuken in de wijk. De IMC weekendschool geeft extra onderwijs aan mensen die dat nodig hebben gebruik makend van ambassadeurs (ex-leerlingen). Helaas kon Petra Palstra (GGZ/Autisme coach) door ziekte niet aanwezig zijn. In haar project werd gewandeld met een specifieke doelgroep die hierdoor op een voor hun haalbare en veilige manier toch in beweging kon komen.
Het waren in 2020 vier zeer diverse winnaars met projecten die, in de geest van Dik Hooimeijer, goed aansloten bij zijn voormalige inzet voor het welzijn van inwoners van deze regio.

Dik Hooimeijerprijs 2021

Ook dit jaar zal de Dik Hooimeijer Prijs weer worden uitgereikt aan nieuwe initiatieven op het gebied van educatie, participatie of gezondheid bij u/jou in de buurt. Dien uw/jouw aanvraag in en maak kans op een geldbedrag van maximaal 1.500 euro. Aanmeldingen dienen voor 15 november 2021 ingediend te zijn. Dat kan via de website: www.adodenhaag.nl/dikhooimeijerprijs.
We zien de initiatieven en projectvoorstellen met grote belangstelling tegemoet!