Nieuws

Tussen het afgelopen seizoen en de volgende jaargang kijkt ADO Den Haag terug op enkele maatschappelijke projecten en activiteiten die plaatsvonden in het afgelopen seizoen. Met in deel elf: Parnassia

De samenwerking tussen Parnassia en ADO Den Haag in de Maatschappij gaat al vele jaren terug. Parnassia is een GGZ-instelling en specialist in psychiatrie. De samenwerking sluit naadloos aan bij de herstelgerichte zorg van Parnassia. ADO Den Haag biedt de cliënten de kans om werkervaring op te doen, makkelijker sociale contacten te leggen en ontspannende activiteiten mee te maken in een sportieve sfeer. Al deze elementen dragen bij aan het nemen van de regie over het eigen leven.

In seizoen 2019/2020 konden 30 cliënten en begeleiders tweewekelijks een thuiswedstrijd van ADO Den Haag bezoeken. En elke maandag kwam een groep cliënten naar het Cars Jeans Stadion om in een stimulerende omgeving allerlei klussen te doen in de groenvoorziening of schoonmaak. Deze activiteit was een uitstekende aanvulling op het netjes houden van de omgeving van het stadion en de passage en tribunes rondom het veld.

Ook op sportgebied vonden enkele activiteiten plaats. Zo ondersteunt ADO Den Haag in de Maatschappij de Haagse Maatschappelijke Voetbal Competitie (HMVC) met middelen en werd een voetbalclinic bij HVV Laakkwartier georganiseerd. Helaas kon dit seizoen het jaarlijkse toernooi niet plaatsvinden vanwege de coronacrisis. 

Ook wordt samengewerkt in speciale campagnes en maatschappelijke projecten. Zo gaven medewerkers van Parnassia voorlichting over het onderwerp verslaving (bijvoorbeeld drank, drugs, games) bij jongeren tussen 13 en 17 jaar bij het project VO Voetbal League.

De kick-off van de campagne Stoptober, waarbij rokers worden uitgedaagd om in de maand oktober niet te roken, vond plaats in het Cars Jeans Stadion in de rust van de wedstrijd ADO Den Haag – AZ. Mascotte Storky speelde hierbij een belangrijke rol! Deze campagne is in Den Haag opgezet door Indigo (onderdeel Parnassia) en GGD Haaglanden.

FACT
Over het hele seizoen konden rond de 400 cliënten, begeleiders, mantelzorgers of medewerkers van Parnassia wedstrijden van ADO Den Haag bezoeken en krijgen wekelijks 5 à 8 cliënten de gelegenheid om meer structuur aan te brengen in hun leven door bij het Cars Jeans Stadion werkzaamheden uit te voeren.

parnassia flashback