Nieuws

Playing for Success Den Haag is een naschools project voor kinderen van 9 t/m 14 jaar, die vastlopen op school en wel een positieve boost kunnen gebruiken. Dit proberen we te bereiken door deze kinderen na schooltijd een uitdagende en motiverende leeromgeving te bieden. In die leeromgeving wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid, de motivatie en de samenwerking .

Playing for Success Den Haag beschikt over twee locaties die deze kinderen de WOW-factor moeten bieden: het Cars Jeans Stadion sinds 2009 en sinds 2013 ook het AFAS Circustheater. Aan de hand van de door kinderen gekozen leerdoelen krijgen zij handvatten om met deze leerdoelen aan de slag te gaan. Het doel van Playing for Success Den Haag is om hiermee het welbevinden van de kinderen te vergroten. Een mooie bijkomstigheid is dat kinderen die lekkerder in hun vel zitten vaak ook beter presteren op school. Een win-winsituatie dus!

De samenwerking tussen scholen, ouders en Playing for Success is belangrijk voor het eindresultaat. Scholen en ouders worden op de hoogte gehouden van gekozen leerdoelen en ontvangen hierbij aanbevelingen om ook na Playing for Success te blijven werken aan de doelen.
‘Hoe fantastisch is het als juf om een onopvallende leerling de hoofdrol in de eindmusical te zien spelen, nadat deze leerling bij Playing for Success Den Haag heeft gewerkt aan zijn zelfbeeld en het vergroten van zijn zelfvertrouwen! En zo zijn er vele voorbeelden te noemen van leerlingen die na het volgen van Playing for Success op diverse vlakken ontwikkeling laten zien’;  Louise Zuurmond, leerkracht Daltonschool De Vijver.

Al 10 jaar bestaat er een mooie samenwerking tussen ADO Den Haag en Playing for Success. Zo stelt ADO Den Haag drie dagen in de week het perscentrum ter beschikking als leercentrum, krijgen de kinderen een rondleiding door het stadion, vertellen medewerkers van ADO Den Haag over hun beroep, brengen de spelers een bezoek aan het leercentrum en kunnen de kinderen één wedstrijd gratis bezoeken. De samenwerking met onder andere ADO Den Haag zorgt er voor dat er al 10 jaar mooie resultaten behaald worden!

Afgelopen week kwamen de ADO-spelers Aleksandar Bjelica, Bilal Ould Chikh, Danny Gorter en Pawel Cibicki op bezoek bij groep 86 en 87. Het leverde gespannen gezichten op en veel plezier toen ze de spelers mochten interviewen.