Nieuws

Het succes van PfS is gebaseerd op het tot stand brengen van positieve leerervaringen in een bijzondere buitenschoolse omgeving die tot de verbeelding van de leerlingen spreekt, in dit geval het voetbalstadion. De wereld van het betaalde voetbal bevat tal van aanknopingspunten om leerstof op een aantrekkelijke manier te presenteren. Het lesprogramma bestaat dan ook uit een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten waarbinnen de kinderen spelenderwijs bezig zijn met taal, rekenen en computergebruik. Maar een voetbalstadion biedt natuurlijk ook voldoende aanknopingspunten om extra aandacht te besteden aan beweging en een gezonde levensstijl.

Het stadion, het topsportklimaat en het succes van de voetballers dragen allemaal bij aan een omgeving die jongeren stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een feest is. Bij Playing for Success noemen ze dat: leren met een WOW-factor!

De kinderen beleven in de 12 weken unieke ervaringen, bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met hun favoriete spelers, of rond kunnen lopen en opdrachten mogen uitvoeren in het stadion. Als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen.

Tijdens één van de lessen van PfS ontmoeten de leerlingen enkele spelers van ADO Den Haag. Een spannende activiteit die door de leerlingen goed wordt voorbereid. De spelers van ADO Den Haag die aan PfS meewerken worden bewust als rolmodellen ingezet. De kinderen verzinnen vooraf een aantal vragen die zij graag aan de sterspelers willen stellen: Waarom bent u voetballer geworden? Op welke lagere school heeft u gezeten? Wat is uw favoriete dier? enz. enz. Wat de kinderen vooraf niet weten is dat zij zelf ook geïnterviewd worden door de spelers! Eén voor één worden de leerlingen door de spelers naar voren gevraagd en er wordt dan een vraag aan hen gesteld, bijvoorbeeld naar hun mening over voetbal of over de dingen die zij beleefd hebben. Het gaat om kinderen die vaak de neiging hebben om zich terug te trekken of een gebrek aan assertiviteit vertonen. Het doel is daarom dat de kinderen in een positieve sfeer op de voorgrond durven te treden en iets van hun schroom verliezen. De sfeer wordt al weer wat meer ontspannen wanneer zij na afloop met de spelers op de foto mogen. Daarna mogen de leerlingen in twee groepen hun vragen op de voetballers afvuren. De antwoorden worden keurig opgeschreven net zoals verslaggevers van de krant in het echt doen.

De kinderen bemerken gaandeweg dat de profvoetbalspelers van ADO Den Haag eigenlijk heel gewone jongens zijn. Gewoon genoeg om je mee te kunnen identificeren, speciaal en succesvol genoeg om te kunnen inspireren!  De ontmoeting met de spelers wordt afgesloten met een spel ‘ren je rot’, waarin zowel de hersens als de benen in beweging mogen komen.

 

In april en mei 2019 kregen de groepen 83 t/m 85 bezoek van de volgende ADO-spelers: Erik Falkenburg, Mats van Kins, Indy Groothuizen, Elson Hooi, Robin Polley en Shaquille Pinas. Elson ging zelfs een sprintduel aan met Guenole van groep 84!