Nieuws

In de grootste scholencompetitie van de Regio Haaglanden stond ditmaal de derde themabijeenkomst op het programma. De ADO Den Haag VO Voetbal League wil naast de wedstrijden, ook de deelnemers educatief ontwikkelen. Partner GGD Haaglanden werd uitgenodigd  om “een gezonde levensstijl” onder de aandacht te brengen bij onze spelers.

Een half uur voor de wedstrijd ontvingen trainers Gezonde Leefstijl Hanke Laureijsen en Jorn Ruigrok, ingehuurd door de GGD HAGG (Haagse Aanpak Gezond Gewicht), beide wedstrijdselecties in de kleedkamer. Voordat zij het veld op gingen voor een spannende zaalwedstrijd, werden zij gekalmeerd door de coördinatoren. In de wedstrijdtassen werden de nodige suikers gevonden. Sportdranken zoals AA, Aquarius, Cola en overige frisdranken. Reacties zoals “AA is toch een gezonde sportdrank?” mochten niet ontbreken. Vervolgens werden er verschillende candybars tevoorschijn gehaald en kon de themabijeenkomst beginnen.

Een speler verbrandt tussen de 300-500 calorieën in een zaalwedstrijd (20 min.) en de meeste spelers hadden al meer calorieën in suikers in hun tas zitten. Door deze combinatie ontstonden er groepsdiscussies waarop de coördinatoren inspeelden met hun calorieën poster. Zo werd het langzamerhand bij elke speler wel duidelijk dat een gezondere levensstijl invloed kan hebben op de fitheid, energie en concentratie van spelers voor, tijdens en na de wedstrijd. “Voortaan neem ik een flesje water mee” fluisterde een van de meisjes. De boodschap was aangekomen!

ADO Den Haag in de Maatschappij vindt het zeer belangrijk dat jongeren bewust worden van een gezonde levensstijl. Scholieren eten te veel suikers! Dit is te herleiden uit de themabijeenkomsten. Hierdoor schommelen zij met hun energiespiegel en verkorten zij de concentratieboog. Dit heeft vaak een negatieve invloed op de schoolprestaties. Door bewustwording te creëren bij jongeren draagt ADO Den Haag in de Maatschappij hun steentje bij om een gezondere levensstijl te ontwikkelen onder deze doelgroep in de regio Haaglanden. In samenwerking met de GGD Haaglanden en de middelbare scholen wil ADO Den Haag in de Maatschappij dit stap voor stap realiseren. Gelukkig was dit weer een stap in de goede richting, want met deze themabijeenkomst werden er 200 middelbare scholieren bereikt!

Dank gaat uit naar partner GGD Haaglanden voor het verzorgen van de derde themabijeenkomst in de VO Voetbal League. Speciale dank naar de trainers Hanke Laureijsen en Jorn Ruigrok voor de uitvoering en het overbrengen van de boodschap.