Nieuws

De Held is het langst lopende maatschappelijk project van ADO Den Haag en komt tot stand in samenwerking met welzijnsorganisatie Mooi welzijn. Sinds 1996 wordt het project De Held uitgevoerd en is bestemd voor alle Haagse en regionale scholen in het basisonderwijs. De lessen worden gegeven aan groep 7.

Doel van het project is om op een positieve manier, met behulp van een filmpje en een klassikaal gesprek, onderwerpen als racisme, homofobie, zinloos geweld of pestgedrag bespreekbaar te maken. De kracht van het programma De Held zit in de toegevoegde waarde die de spelers van ADO Den Haag aan dit programma leveren. Zij gaan mee naar de verschillende basisscholen in Den Haag en vertellen over hun eigen ervaringen met de onderwerpen op het gebied van discriminatie.

De afgelopen weken zijn er veel schoolbezoeken geweest en gingen de ADO-spelers op de basisscholen CBS Prof. Mr. A. Anemaschool, OBS De Startbaan, CBS De Vijverhof, OBS Benoordenhout en de Van Hoogstratenschool in discussie met de kinderen wat bv. plagen of pesten is.

Het werd een bijzondere middag voor de kinderen door het potje voetballen met de ADO-spelers, het speciale De Held-shirt met handtekeningen als aandenken, en vooral door de gesprekken met de voetballers over een moeilijk onderwerp als discriminatie. Ze weten nu dat je een Held bent als je niet met de groep in het pestgedrag meedoet!

Op de CBS Prof. Mr. A. Anemaschool werd er ook door het AD gefilmd en is er een mooi artikel geplaatst over het project De Held. Behalve Nasser El Khayati en John Goossens op de Anemaschool hebben Tom Beugelsdijk, Nick Kuipers, Aaron Meijers, Dion Malone, Sheraldo Becker, Indy Groothuizen, Mike Havekotte, Giovanni Troupée, Ricardo Kishna, Mats van Kins, Thijmen Goppel, Elson Hooi en Danny Bakker met veel plezier alle scholen bezocht!

Fotografie: Frank Jansen (Anemaschool) en ADO Den Haag in de Maatschappij