Nieuws

Op woensdag 17 oktober werd voor de tweede keer de Dik Hooimeijer Prijs uitgereikt. Dik Hooimeijer was bestuurslid van het eerste uur van stichting ADO Den Haag in de Maatschappij en was als directeur van Welzijnsinstelling Mooi nauw betrokken bij de sociaal-maatschappelijke projecten van ADO Den Haag. Zo was hij de geestelijk vader van het project De Held. Dit project, waarbij spelers van ADO Den Haag in scholen lesgeven over anti-discriminatie en anti-pestgedrag, bestaat al meer dan 20 jaar. Met deze jaarlijkse prijs eert ADO Den Haag in de Maatschappij de verdiensten van Dik Hooimeijer voor de club en de stichting.

Na de introductie van bestuurder van de stichting ADO Den Haag in de Maatschappij, Hans Roskam, en een terugblik op de projecten die in 2017 de Dik Hooimeijer Prijs hadden ontvangen, de Haagse Maatschappelijke Voetbal Competitie (HMVC) en de stichting Gezond Samenwerken, was het de beurt aan de genomineerden voor de prijs in 2018.
Jury voorzitter Annemarie van Veldhuizen reikte met bestuurslid en ADO-speler Robert Zwinkels de prijzen uit.

De prijzen gingen naar de volgende organisaties waarbij in nagedachtenis aan Dik Hooimeijer naar de volgende criteria werd gekeken: innovativiteit, kleinschaligheid, buurtgerichtheid, structureel/frequentie en noodzaak.
- 1e prijs: Stichting Stadslink voor het opzetten van de Learning Dreams kinderen club met als doel om gelijke kansen te creëren voor alle kinderen in Den Haag.
- 2e prijs: Stichting Earlybirds; fotoreportage voor kinderen en gezin die te vroeg zijn geboren om hun verhaal bespreekbaar te maken.
- 3e prijs: Club van de Toekomst; twee-wekelijkse beweegdag voor ouderen zonder eigen vervoer in Scheveningen.
- 4e prijs: Stichting Haagse Vaders; bestrijding eenzaamheid tijdens de Kerst in Vadercentrum in Laak.
De vier organisaties kregen een geldbedrag van resp. €1.500, €1.000, €750 en €250. Het beschikbaar stellen van het bedrag van € 3.500 is mogelijk gemaakt door Lammertink Groep, Winkelman en Van Hessen, Vrienden van Xtra, een anonieme donateur via Xtra en ADO Den Haag in de Maatschappij.

Naast het uitreiken van de Dik Hooimeijer Prijs presenteerde ADO Den Haag in de Maatschappij haar partners en relaties het jaarverslag van seizoen 2017-18.  Het eerste jaarverslag 2017-18 werd door Robert Zwinkels overhandigd aan Esther van der Leur van Parnassia, partner van ADO Den Haag in de Maatschappij van het eerste uur. Afgelopen seizoen waren bijzondere momenten de uitreiking van de Frans Leermakers Award tijdens het Haags Sportgala en de verkiezing van Tom Beugelsdijk tot Maatschappelijk Speler Eredivisie 2017!
De stichting blikte kort vooruit op seizoen 2018-19. Speciale aandacht ging hierbij uit naar het project 'ADO werkt' (o.a. in samenwerking met nieuwe partner CSU) en de 'Maatschappelijke Eretribune'.
Voorzitter Marco Esser opende de bijeenkomst en bestuurslid Mattijs Manders sloot de middag af met de mooie woorden dat de club ADO Den Haag trots is op de maatschappelijke activiteiten van haar stichting!