Nieuws

Op woensdag 10 december werd in het kader van Skills & School on Tour het project afgesloten in het Kyocera stadion. Op basisschool Onze Wereld volgden 16 leerlingen 10 lessen  waarin het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden centraal stond. Elke les stond in teken van een ander thema. De laatste les bestond uit een bezoek aan het Kyocera Stadion.

De kinderen werden met speciale busjes, die ter beschikking werden gesteld door de jeugdopleiding, opgehaald op school. Bij aankomst in het stadion was er nog even tijd om een deel van de training van de ADO Dames te bekijken, waarna het programma begon in het ADO Museum. Later werd er een quiz in het perscentrum gehouden om te kijken of de kinderen de afgelopen 10 lessen wel goed hebben opgelet. Na de quiz was het tijd voor de rondleiding om de rest van het stadion te bekijken. Als laatst werd er nog even tijd vrijgemaakt om vragen te stellen aan de spelers van ADO Den Haag en werden de nodige handtekeningen uitgedeeld en foto’s gemaakt. De kinderen waren erg enthousiast dat Roland Alberg en Papito Merencia mee liepen met het programma in het stadion.