Op dinsdag 4 november was het Diamant College aanwezig in het Kyocera Stadion. De leerlingen van Diamant College zijn ongeveer 1 tot 1,5 jaar woonachtig in Nederland. De bedoeling van de ISK-klas (internationale schakel klas) is om de leerlingen zo goed mogelijk door te laten stromen naar het reguliere onderwijs.

Het Diamant College volgt het project ''Track The Talent''. Track The Talent begon in Amsterdam in 2006, geïnspireerd op het New Yorkse programma Development School of Youth.

In dit project oriënteren scholieren van 15-17 jaar zich op bedrijven, beroepen en hun eigen talenten. In groepjes leren ze deze ondernemingen op praktische wijze kennen, bijvoorbeeld in een workshop. Na afloop van de serie kennismakingen krijgen ze een certificaat.

Tijdens de rondleiding werden beroepen besproken die worden uitgeoefend in het Kyocera Stadion. Zo hebben de leerlingen gesproken met medewerkers van verschillende afdelingen. De afdelingen die aan bod kwamen waren facilitaire zaken en horeca & events. De leerlingen van het Diamant College hebben handige tips mee gekregen die zij wellicht later kunnen gebruiken. Op het eind was er ook nog tijd om de foto te gaan met Michiel Kramer en Aaron Meijers.