Nieuws

Van maart 2022 tot en met juni 2022 vond er een succesvolle pilot plaats voor de uitbreiding van het inmiddels 26 jaar oude ‘De Held’ project. Op 26 en 27 september ging de officiële hervatting van het project van start met trajecten op twee scholen: VSO De Piramide en OBS Erasmus. Inmiddels zijn les 1 over pesten en les 2 over discriminatie afgerond bij beide scholen en in de komende weken zullen de 61 deelnemers van deze trajecten ook bijleren over racisme (inclusief voorbeelden uit de voetbalwereld), religie en over de verschillende culturen die te vinden zijn in de verschillende continenten.

Na een pauze van enkele maanden door de zomervakantie was op maandag 26 september het moment aangebroken om aan te vangen met de eerste les van ‘De Held’ voor schooljaar 2022 – 2023. De eerste deelnemers van VSO De Piramide waren dol enthousiast om te bewijzen dat zij echte helden kunnen zijn door zich in te zetten tegen pesten, discriminatie en racisme. Ook de leerlingen van groep 7 uit OBS Erasmus stonden te popelen om aan hun traject te beginnen.

Tijdens de eerste les leerden alle kinderen over de verschillende vormen van pesten, maar ook over wat het verschil is tussen plagen en pesten, wat je kan doen als je gepest wordt en ook natuurlijk hoe je zelf kan helpen in situaties waarin iemand gepest wordt. De deelnemers kregen ook enkele video’s te zien en werden actief aan het werk gezet om o.a. sommige situaties i.v.m. pesten voor de klas uit te beelden. Af en toe waren de acteerprestaties niet te onderscheiden met die van acteurs en actrices uit Hollywood!

De tweede les had als thema discriminatie en richtte zich vooral op discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, geaardheid en beperkingen/handicaps. Voor deze les werden er ook twee speciale gasten uitgenodigd namelijk Divano en Ricardo. Divano was vorig seizoen één van de topspitsen van de ADO Den HaaG-Storks, het G-voetbalteam van ADO Den Haag. Hij vertelde de deelnemers van VSO De Piramide o.a. over zijn ervaringen bij de G-Storks en wat hij allemaal geleerd heeft tijdens zijn tijd als speler van ADO Den Haag.

Ricardo is een deelnemer van Sportbelang SGK en was een ambassadeur voor Special Olympics Den Haag 2021. Ricardo heeft het Down-syndroom en de leerlingen van OBS Erasmus kregen te horen hoe het is om te leven met deze verstandelijke beperking. Hij sprak enthousiast over zijn baan in de horeca en ook over zijn vriendin waar hij hartstikke verliefd op is.

Nadat Ricardo zich had voorgesteld aan de deelnemers mochten ze allerlei vragen stellen aan hem. “Word je soms gepest door hoe dat je eruit ziet?”, “Kan jij zwemmen?” en “Voor welke voetbalclub speel je?”, waren enkele vragen die gesteld werden door de gefascineerde kinderen. Tot slot werd deze Q&A-sessie afgerond op een hartverwarmende manier: “Meester, mogen wij zo meteen tijdens de pauze spelen met Ricardo op het schoolplein?”. Het doel van de les om een verbinding te maken tussen mensen met en zonder beperking was alvast gelukt!

ADO Den Haag in de Maatschappij werkt samen met Sportbelang SGK om verbindingsmomenten te creëren tussen mensen met en zonder beperking tijdens activiteiten van De Held. Divano en Ricardo (SGK) worden bedankt voor hun aanwezigheid en voor de inspiratie.