Sinds 1996 wordt in Den Haag het project De Held uitgevoerd. Dit is een samenwerkingsproject tussen ADO Den Haag en welzijnsorganisatie Stichting MOOI.

Doel van het project is het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van pestgedrag, racisme, zinloos geweld en homofobie.

Gastles door spelers

Spelers van ADO Den Haag bezoeken ongeveer twintig keer per jaar groepen 7 van het basisonderwijs. Deze schoolbezoeken worden in samenwerking met Stichting MOOI georganiseerd. Gezamenlijk met de spelers wordt een gastles verzorgd die twee uur duurt. Tijdens deze gastles gaan de spelers met de kinderen in gesprek over de vier genoemde thema’s. Respect is daarbij het kernbegrip.

De kracht van het project vormt de inzet van voetballers. Zij zijn immers veelal het idool voor de bezoekende kinderen. In de praktijk is gebleken dat deze ‘helden’ een zeer belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het communiceren van de juiste normen en waarden. De woorden van de voetballers hebben simpelweg bijzonder veel impact.

Naast de gastles krijgen de schoolkinderen een T-shirt met handtekeningen en een ADO KIDS Magazine. Uiteraard wordt afgesloten met een partijtje voetbal.

De leerlingen van de groep die een gastles hebben gekregen van de ADO Den Haag-spelers, krijgen tevens de mogelijkheid tegen sterk gereduceerd tarief een competitiewedstrijd bij te wonen. Ouders, familieleden en alle andere leerlingen van de school kunnen de wedstrijd eveneens bijwonen voor gereduceerd tarief.

Groot succes

Per seizoen worden ongeveer twintig groepen 7 van het basisonderwijs door ADO Den Haag bezocht. Sinds 1996 zijn honderden groepen 7 en 8 bezocht waarbij in totaal ongeveer tienduizend kinderen direct betrokken waren. Daarnaast zijn tijdens de competitiewedstrijden nog eens vele honderden kinderen (en ouders) bereikt.

Door het enorme succes van project De Held bij ADO Den Haag, is besloten project De Held landelijk uit te rollen. Veel betaald voetbalorganisaties in Nederland hebben project De Held geadopteerd. Een aantal daarvan voeren het project nog steeds met veel plezier uit.

img 5783 2 groep juichen2 goossens 1000