De positieve ervaringen uit de beginjaren van project De Held hebben ADO Den Haag en Stichting MOOI doen besluiten de uitgangspunten van dit project ook te hanteren bij de oprichting van de kidsclub van ADO Den Haag; ADO KIDS.

Via ADO KIDS, dat in de tweede helft van het seizoen 2002/2003 van start ging, wordt getracht een langdurige relatie op te bouwen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Primaire doelstelling is de kinderen te leren kennen, wat de mogelijkheid moet bieden om vroegtijdig zowel positieve als negatieve ontwikkelingen te signaleren. Daarmee wordt het mogelijk om kinderen op te voeden tot de positieve supporter van de toekomst. Project De Held heeft immers bewezen dat de impact die een hoogwaardige voetbalclub heeft, kan worden aangewend om gedrag van de jeugd op een positieve manier te beïnvloeden.

Sportiviteit en teamwork staan centraal. In de filosofie van zowel ADO Den Haag als Stichting MOOI moeten kinderen veelvuldig op actieve wijze in contact komen met de club om de binding met ADO Den Haag te kunnen realiseren. Een dergelijk concept is binnen het Nederlandse betaald voetbal vooralsnog uniek.

Meer informatie over ADO Kids